Cuộc thi sáng tác "Đường đến HUS - Đường đến tương lai"

2020-10-19 10:44:40
Tin tức Sự kiện Sinh viên

CUỘC THI SÁNG TÁC “ĐƯỜNG ĐẾN HUS - ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI”


Tổng giá trị giải thưởng lên đến: 20.000.000 VNĐ.
Đối tượng tham gia
Tất cả sinh viên, học viên đã và đang theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các Khoa thuộc các Ngành Khoa học Tự nhiên trước đây của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Hình thức tham gia
1.Thi viết
Bài viết tối đa 1.000 chữ, khuyến khích kèm ảnh minh họa phù hợp.
Nội dung: Nói về lý do lựa chọn HUS và những chia sẻ về dự định tương lai.
2.Thi ảnh
Ảnh hoặc chùm ảnh đẹp chụp về Trường, hoặc ảnh chụp trong quá trình thực tập, nghiên cứu khoa học, hoặc ảnh chụp khi dã ngoại theo lớp/Khoa, có chú thích.
Lưu ý: Có thể gửi ảnh màu hoặc đen trắng, dưới dạng file ảnh kỹ thuật số, định dạng .jpg, dung lượng từ 3 – 5 Mb.

Chi tiết tại thông báo đính kèm.

ĐTH