Công bố các Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn

2021-04-23 08:28:21
Tin tức Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TRƯỞNG BỘ MÔN!
 
Chiều ngày 22/4/2021, tại cuộc họp toàn Khoa, Khoa Khí tượng Thuỷ và Hải dương học vui mừng công bố các Quyết định bổ nhiệm các Trưởng Bộ môn:
Quyết định số 946/QĐ-ĐHKHTN ngày 14/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc bổ nhiệm viên chức quản lý. Theo Quyết định này Ông Nguyễn Tiền Giang, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp được bổ nhiệm làm Trưởng Bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Quyết định số 947/QĐ-ĐHKHTN ngày 14/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc bổ nhiệm viên chức quản lý. Theo Quyết định này Ông Nguyễn Minh Trường, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp được bổ nhiệm lại làm Trưởng Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Một lần nữa xin chúc mừng PGS.TS Nguyễn Tiền Giang và PGS.TS Nguyễn Minh Trường, kính chúc các Thầy sức khoẻ, thành công và trên vị trí công tác của mình phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, cùng với tập thể cán bộ giảng viên trong Khoa thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, Khoa, Trường và sự nghiệp giáo dục!
Chúc mừng PGS.TS Nguyễn Tiền Giang - Trưởng Bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước
 
Chúc mừng PGS.TS Nguyễn Minh Trường - Trưởng Bộ môn Khí tượng và Biến đổi Khí hậu
 
 
ĐTH