Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021 - 2022

2021-09-06 09:00:22
Tin tức Sinh viên Học bổng


Năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được nhận 04 suất học bổng từ Quỹ học bổng Pony Chung, Hàn Quốc. Trị giá mỗi suất
học bổng: 600 USD/SV/năm học.
1.Tiêu chuẩn xét chọn
- Sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyệnđạt loại tốt trở lên trong năm học 2020 - 2021;
- Ưu tiên sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, hoạt động xã hội, cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham
gia chương trình trao đổi/chương trình đào tạo thạc sĩ tại Đại học Korea, Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.
2. Hồ sơ xét chọn học bổng
- Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
- Bài viết tìm hiểu về Chương trình học bổng Pony Chung, Hàn Quốc (viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có độ dài không quá 02 trang A4);
- Bài phát biểu cảm tưởng khi được xét nhận học bổng (trong đó có nêu rõ nguyện vọng/mong muốn tham gia chương trình trao đổi/chương trình đào
tạo thạc sĩ do Quỹ Pony Chung tài trợ);
- Bản photo các chứng nhận: Chứng chỉ ngoại ngữ, hoạt động ĐoànHội, hoạt động xã hội, cộng đồng, nghiên cứu khoa học, hoàn cảnh gia đình…(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông
tin (đăng ký học bổng Pony Chung, Hàn Quốc năm học 2021 - 2022, Họ và tên, Điện thoại, Email). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ nộp trước 13/9/2021.

ĐTH