Chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 - 2022

2021-09-06 08:47:48
Tin tức Sinh viên Học bổng

Năm học 2021 - 2022 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên được 02 suất học bổng từ Chương trình Học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Hội Thiện nguyện VNHelp. Trị giá mỗi suất học bổng: 250 USD/SV/năm học.

1.Tiêu chuẩn xét chọn

- Sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 -2021 (theo danh sách) có kết quả học tập năm học 2020-2021 đạt loại trung bình trở lên, có tư cách đạo đức tốt.

- Nếu sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học2020 - 2021 không đáp ứng yêu cầu hoặc đã tốt nghiệp ra trường sẽ được thay thế bằng các sinh viên khóa QH-2021 của đơn vị đó, có tư cách đạo đức tốt, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm
2021.

  1. Hồ sơ xét chọn học bổng:

2.1. Đối với những sinh viên đã được nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2020 - 2021:

- Bảng điểm năm học 2020-2021 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;

- Sinh viên gửi đơn (theo mẫu) trực tiếp về địa chỉ: hocbong@vnhelp.org (Tiêu đề email: Tên trường Đại học_Tên Sinh
Viên), đồng thời cùng gửi email này về địa chỉ: oanhvt@vnu.edu.vn. Thời hạn đơn vị nộp hồ sơ và sinh viên gửi email: Trước ngày
15/9/2021.

2.2. Đối với những sinh viên QH-2021 nhận học bổng lần đầu:

- Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);

- Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Bản photo Giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của cơ quan có thẩm quyền;

- Yêu cầu sinh viên like trang Facebook VNHelp https://www.facebook.com/VNHELP/ và gửi tin nhắn Messenger từ trang FB cá nhân đến trang FB VNHelp với nội dung “NTT 2021 - 2022 Trường, Tên sinh viên Xin chào VNHelp ” Ví dụ “NTT 2021 -2022 ĐH Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Thị A Xin chào VNHelp”.

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Đăng ký học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2021 - 2022. Xét tiếp/Xét mới, Họ và tên, Điện thoại, Email). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Hồ sơ nộp trước 15/10/2021.

ĐTH