Chuỗi bài giảng online của Tuần lễ vũ trụ Thế giới 2020 với chủ đề: "Vệ tinh cải thiện cuộc sống"

2020-10-06 03:46:45
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển

Trong nghị quyết ngày 6 tháng 12 năm 1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố ngày 4-10 tháng 10 là "Tuần lễ vũ trụ thế giới" để kỷ niệm hàng năm ở cấp độ quốc tế những đóng góp của khoa học và công nghệ vũ trụ đối với việc cải thiện tình trạng con người.

 

Chủ đề của Tuần lễ vũ trụ thế giới năm nay là: "Vệ tinh cải thiện cuộc sống".

 

Vệ tinh là "đồng minh" duy nhất cho phép chúng ta đưa ra các quyết định sáng suốt hơn. Bằng cách cung cấp cho chúng ta những hình ảnh và dữ liệu của những vùng không thể truy cập được, công nghệ vệ tinh cung cấp cho các chính phủ và tổ chức thông tin ưu việt để định hình việc hoạch định chính sách, vì lợi ích của tất cả mọi người. Chỉ trích dẫn một vài ví dụ về việc sử dụng chúng, vệ tinh giúp chúng ta lập kế hoạch ứng phó trong trường hợp thiên tai; hỗ trợ lập kế hoạch viện trợ nhân đạo; giúp chúng ta tìm ra các địa điểm phù hợp để sản xuất năng lượng bền vững; cho phép tiếp cận các dịch vụ như tư vấn chăm sóc sức khỏe và giáo dục ngay cả ở những nơi xa xôi; giúp chúng ta cải thiện nông nghiệp bền vững và quản lý nước; và xác định các tuyến đường vận chuyển hiệu quả nhất.

 

Trong loạt bài giảng onlie này sẽ trình bày  một số ứng dụng của vệ tinh và các ý tưởng của những người chiến thắng trong cuộc thi Space4Youth  về việc ứng dụng công nghệ vệ tinh trong nghiên cứu phát triển bền vững.

 

Hội thảo trên web sẽ diễn ra trên Microsoft Teams.

 

Xem chi tiết về chương trình và các bài giảng trên: https://www.unoosa.org/oosa/en/outreach/events/wsw/2020.html?fbclid=IwAR38XkBzaiSWLGQlKwwQNcG9jMbIUI-w5e59W333YieoW0q-eUQuIm90GUk

(TMN)