CÂU HỎI CHƯƠNG TRÌNH “HỎI NHANH – ĐÁP GỌN – TRÚNG QUÀ TO” CÙNG VỚI KHOA KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN *

2022-12-26 01:48:26
Tin tức Sự kiện

Câu 1: Trong khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học có bao nhiêu ngành ?  Là những ngành gì?

Câu 2:  Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN được chính thức thành lập từ năm nào?

Câu 3: Lực lượng cán bộ có trình độ từ Tiến sĩ trở lên tại Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN chiếm?

 1. 50%
 2. 60%
 3. 70%
 4. 80%

Câu 4: Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học được viết tắt là gì khi dịch sang tiếng Anh?

Câu 5: Ngành Tài nguyên và môi trường nước có những tổ hợp xét tuyển nào?

Câu 6: Cơ sở đào tạo về chuyên ngành Khí tượng và Khí tượng học là?

 1. Khoa KTTV và HDH, trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
 2. Khoa Vũ trụ và ứng dụng, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội
 3. Khoa Sư phạm, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

Câu 7: Nếu là sinh viên Ngành Tài nguyên và môi trường nước bạn sẽ có cơ hội nhận được những loại học bổng nào? kể tên ít nhất 4 loại học bổng.

Câu 8: Ngành Khí tượng và Khí hậu học được đào tạo song bằng với ngành nào?

Câu 9: Hải dương học là ngành nghiên cứu về

 1. Đất đai
 2. Khí hậu
 3. Sông ngòi
 4. Biển và đại dương

Câu 10: Mã xét tuyển ngành đào tạo Hải dương học là

 1. QHT06
 2. QHT04
 3. QHT17
 4. QHT98

 

* Thể lệ chương trình và cách thức trả lời câu hỏi xem chi tiết tại đây