CÁC CÁN BỘ ĐÃ TỪNG LÀM VIỆC TẠI KHOA

2021-10-08 04:37:40
Các cựu giáo chức và cán bộ

CÁC CÁN BỘ  ĐÃ TỪNG LÀM VIỆC TẠI KHOA

1. GVC. Phan Văn Chính

Nguyên Phụ trách Bộ môn Khí tượng (1982-1983)

Nghỉ hưu  năm 1997

2. GVC. Lê Văn Mai

Nguyên Phụ trách Bộ môn Khí tượng (1966-1967)

Nghỉ hưu  năm 1999

3. PGS.TS. Đỗ Thiền

Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Hải dương học (1977-1987)

Nghỉ hưu  năm 2001

4. GVC. Trẩn Công Minh

Bộ môn Khí tượng

Nghỉ hưu năm 2002

5. PGS.TSKH. Kiều Thị Xin

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Khí tượng(1983-1984) và (1992-1996)

Nghỉ hưu  năm 2003

6. NGUT, GVCC.GS.TS. Lê Đức Tố

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý - Địa chất (1982-1986), Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn (1970-1972 và 1981-1995), Nguyên Chủ nhiệm Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học (1995-2000) Nghỉ hưu  năm 2005

7. NCV. Phạm Thị Hiếu

Trợ lý Giáo vụ (1984-2007)

Nghỉ hưu  năm 2007

8. TS. Đặng Thị Hồng Thủy

Bộ môn Khí tượng

Chuyển công tác năm 2007

9. PGS. TS. Phùng Đăng Hiếu

Bộ môn Hải dương học

Chuyển công tác năm 2008

10. PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần

Nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Địa lý - Địa chất (1992-1995)

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thủy văn (1984-2000)

Nghỉ hưu  năm 2008

11. ThS. GV Hoàng Thanh Vân

Phòng Dự báo thời tiết và Khí hậu,

Chuyển công tác năm 2011

12. ThS. GVC Nguyễn Thị Nga

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thủy văn (2000-2004)

Nghỉ hưu năm 2011

13. PGS. TS. Nguyễn Hữu Khải

Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Thủy văn (2004-2009)

Nghỉ hưu năm 2012

14. GV.TS. Hồ Thị Minh Hà

Bộ môn Khí tượng

Chuyển công tác năm 2013

15. GVC. ThS. Đặng Quý Phượng

Bộ môn Thủy văn

Nghỉ hưu năm 2013

16. GV.TS. Kiều Quốc Chánh

Phòng nghiên cứu Dự báo thời tiết và khí hậu

Chuyển công tác năm 2013

17. GVTN.ThS. Nguyễn Quang Trung

Bộ môn Khí tượng

Chuyển công tác năm 2014

18. GVC. ThS. Phạm Văn Vỵ

Bộ môn Khoa học và Công nghệ biển,

Nguyên Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đảm bảo chất lượng

Nghỉ hưu năm 2015

19. GVTN. ThS . Nguyễn Phương Nhung

 Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước

Chuyển công tác năm 2015

20. NGUT. PGS.TS .Nguyễn Hướng Điền

Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khí tượng

Nghỉ hưu  năm 2015

21. PGS.TS. Ngô Đức Thành 

Bộ môn Khí tượng

Chuyển công tác năm 2016

22. ThS. Phạm Thị Phương Chi

Chuyên viên Văn phòng

Nghỉ việc năm 2016

23. NGUT. GS.TS. Trần Tân Tiến

Nguyên Chủ nhiệm Khoa khí tượng thủy văn và hải duonwg học

Nghỉ hưu năm 2019

24. PGS.TS. Đoàn Văn Bộ

Nguyên CNBM Quản lý biển

Nghỉ hưu tháng 8/2019

25. PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo

Nguyên PGD Trung tâm Động lực và MT Biển

Nghỉ hưu tháng 1/2020

26. NGUT. GS.TS. Đinh Văn Ưu

Nguyên PCN Khoa, nguyên Chủ nhiệm BM HDH, Nguyên Giám đốc TT ĐLHMT, nghỉ hưu tháng 3/2020

27. CN. Nguyễn Thanh Bình

Nghiên cứu viên, nghỉ hưu tháng 4/2020

28. CN. Nguyễn Thị Lệ Quyên

Kế toán, chuyển công tác năm 2019

29. TS. Vũ Công Hữu

Phòng NCDB và CB thiên tai KTTV, chuyển công tác năm 2020

30. ThS. Phan Ngọc Thắng

Trợ lý CTSV và Khoa học công nghệ, chuyển công tác năm 2020

31. NGUT. PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Nguyên CN Khoa, nguyên chủ nhiệm BM Thủy văn, mất năm 2021

Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước mất năm 2021

32. ThS. Vũ Thị Vui

Bộ môn Hải dương, chuyển công tác năm 2021

33. ThS. Hoàng Thu Thảo

Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước, chuyển công tác năm 2021

34. ThS. Nguyễn Thị Trang

Bộ môn Khoa học và công nghệ biển, chuyển công tác năm 2022

35. TS. Nguyễn Đắc Đa

Bộ môn Khoa học và công nghệ biển, chuyển công tác năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cựu giáo chức và cán bộ Xem thêm