Các bài giảng miễn phí về thủy văn học của Australian Water School

2021-09-15 03:19:11
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước

Australian Water School  cung cấp nhiều khóa đào tạo trực tuyến tầm cỡ, tập trung vào những tiến bộ quan trọng, đổi mới hoặc quan trọng trong khoa học, công nghệ và quản lý nước. Các hội thảo trên web, đào tạo trực tiếp và hiện là đào tạo theo yêu cầu, cung cấp một diễn đàn học tập và thảo luận cho ngành nước trên toàn cầu. Những người tham dự có nhiều vai trò khác nhau bao gồm khoa học, kỹ thuật, kỹ thuật, lập kế hoạch, chính sách, môi trường, nông nghiệp, khai thác mỏ, quản lý tài nguyên và sản xuất. Sinh viên và học viên cao học có thể tham khảo một số bài giảng miễn phí như sau: