Bức thư từ thầy giáo Nga gửi tới cán bộ đầu tiên của Bộ môn Khí tượng nhân ngày 20-11

2008-11-20 04:27:20
Tin tức

Nguyên bản Tiếng Nga (xem 2 file đính kèm)

10/11/1967

Anh Mai thân mến,

Tôi vừa mới trở về Matxcơva từ bán đảo Crưm, do đó chưa trả lời sớm thư của anh được. Tôi rất mừng vì anh là cán bộ đầu tiên của ngành Khí tượng. Tôi nghĩ rằng anh sẽ sử dụng tốt những gì đã học được từ các bài giảng, sách giáo khoa và những buổi phụ đạo vào nhiệm vụ của mình. 

Trong chuyên ngành của anh, khí tượng là khoa học cơ sở và yêu cầu sinh viên của các anh thấu hiểu sâu sắc về vật lý các quá trình trong khí quyển, đó là nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng không chỉ về mặt vật lý mà còn về ý nghĩa của các quá trình đó trong môi trường xung quanh và những họat động thực tiễn của con người. Điều đó phải là nội dung chính của khí hậu học. Bộ môn này một mặt là lĩnh vực quan trọng nhất của khí tượng, mặt khác còn gắn bó hữu cơ với Địa lý, Địa thực vật, Thổ nhưỡng và Địa mạo học.

Với tư cách là nhà khí hậu, anh phải tham gia vào việc thành lập các cẩm nang khí hậu, bản đồ khí hậu. Việc đó rất quan trọng đối với nghiên cứu khí hậu. Thiếu những thứ đó thì khí hậu học trở thành bất lực.

Ở bộ môn chúng tôi mới cho in một cuốn sách nhỏ về việc mô tả khí hậu. Tôi sẽ gửi cuốn đó cho anh. Nếu cần những lời khuyên nào thì viết thư cho tôi.

Chúc mọi sự thành công.

Giáo sư Boris Alisop.