Bài giảng online về Tính bất định trong mô hình thủy văn và Quản lý tài nguyên nước

2021-10-11 03:47:14
Tin tức BM Thủy văn và Tài nguyên nước

Jeens Christian Refsgaard, Giáo sư danh dự về tài nguyên nước từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland (GEUS), sẽ cung cấp một bài giảng trực tuyến về tầm quan trọng của việc đánh giá tính bất định cho các nhà lập mô hình thủy văn và quản lý tài nguyên nước, đồng thời giới thiệu các khái niệm và thuật ngữ về tính bất định và giới thiệu một số phương pháp đánh giá tính bất định đối với các bài toán cụ thể.

Thời gian: 14h00 thứ 5 ngày 14 tháng 10 năm 2021 (giờ Hà Nội)

Hình thức: online không cần đăng kí trên link https://www.iahr.org/en/lives/details?live_id=89