Bài giảng online của NASA ARSET về giới thiệu về ứng dụng Vệ tinh Viễn thám Nghiên cứu đảo nhiệt đô thị

2020-10-14 03:00:33
Tin tức

Sự gia tăng nhanh chóng của dân số đô thị, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (UHI) có khả năng gia tăng tần suất và thời gian của các đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu, đặt ra một loạt vấn đề về nguy cơ gia tăng sức khỏe của những người dân thành thị nhạy cảm với nắng nóng khắc nghiệt và các phương tiện hiệu quả để giảm thiểu tác động của sóng nhiệt. Theo US EPA, hiện tượng đảo nhiệt đô thị ảnh hưởng đến tiêu thụ năng lượng, làm tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và làm suy giảm chất lượng nước do làm tăng nhiệt độ của dòng chảy đô thị. Đây sẽ là khóa đào tạo đầu tiên của  NASA ARSET về UHI và sẽ được phối hợp với Văn phòng Chương trình Khí hậu của NOAA. Khóa đào tạo này sẽ đề cập đến việc sử dụng viễn thám trong việc xác định vị trí "điểm nóng" về nhiệt độ bề mặt đất ở các khu vực đô thị, tại sao các khu vực này lại có nhiệt độ tăng, các nhóm dân cư nào dễ bị tổn thương nhất và cách giảm thiểu các tác động thông qua đánh giá sử dụng đất nhằm lập kế hoạch thích ứng.

 

Chi tiết xem tại: đây.

 

TMN