Đã nghiệm thu

Tiếp thu và làm chủ công nghệ dự báo bão hạn mùa bằng mô hình động lực, phục vụ công tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội và an ninh trên khu vực Biển Đông - Việt Nam

2017 - 2019 MS: 17/FIRST/1a/VNU2, GS.TS. Phan Văn Tân

Nghiên cứu cơ sở khoa học để xác định cơ chế bồi lấp, sạt lở và đề xuất các giải pháp ổn định các cửa sông Đà Diễn và Đà Nông tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng và kinh tế xã hội

2015 - 2018 PGS.TS. Nguyễn Tiền Giang

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ dự báo quỹ đạo chuyển động trôi trên mặt nước của vật thể phục vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên Biển Đông

2014-2015 KC.09.27/11-15 PGS.TS. Nguyễn Minh Huấ

Xây dựng quy trình dự báo quỹ đạo và cường độ bão Tây Thái Bình Dương và Biển Đông hạn 5 ngày.

2011-2013 KC.08.01/11-15 GS. TS. Trần Tân Tiến

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó.

KC.08.29/06-10 PGS. TS. Phan Văn Tân

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ dự báo hạn ngắn trường các yếu tố thủy văn biển khu vực Biển Đông.

KC.09.16/06-10 TS.Nguyễn Minh Huấn

Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển

2007-2010 KC.09.23/06-10 GS.TS. Đinh Văn Ưu

Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày

2007-2010 KC.08.05/ 06-10 GS.TS. Trần Tân Tiến

Nghiên cứu dự báo mưa lớn diện rộng bằng công nghệ hiện đại phục vụ phòng cống lũ lụt ở Việt Nam

2004-2006 DL 2004 PGS.TSKH . Kiều Thị Xin

Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác và các cấu trúc hải dương có liên quan phục vụ đánh bắt cá xa bờ vùng biển Việt Nam

2001-2005 KC 09 03. GS.TS. Đinh Văn Ưu

Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển Việt Nam.

2001-2005 KC.09.12. GS.TS. Lê Đức Tố

Nghiên cứu áp dụng mô hình số trị khu vực cho dự báo chuyển động của bão ở Việt Nam

2000-2002 DL2000/02 PGS.TSKH . Kiều Thị Xin

Điều tra nghiên cứu hệ thống đảo ven bờ vịnh Bắc Bộ phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển

2000-2001 DL 2000/01 GS.TS. Lê Đức Tố

Mô hình cấu trúc ba chiều (3D) hoàn lưu và nhiệt muối Biển Đông và các ứng dụng

1997-2000 KHCN 06 02 PGS.TS. Đinh Văn Ưu

The Vietnam-PhilippinesJoint Oceanographic Research Expedition in the South China Sea1996

1996-1997 (JOMSRE-1996). Hợp tác Việt Nam- Philippin GS. TS. Lê Đức Tố

Luận chứng khoa học cho việc dự báo biến động sản lượng và phân bố nguồi lợi cá

1991-1995 PGS. PTS. Lê Đức Tố KT-03.10

Mô hình hóa quá trình hình thành mây front ở Việt Nam

1994-1995 KT04-6.3.9 PGS. PTS. Trần Tân Tiến

Mô hình hóa quá trình hình thành và phát triển sương mù bức xạ ở Việt Nam

1992-1993 KT04-6.3.1 PGS. PTS. Trần Tân Tiến

Nghiên cứu các phương pháp dự báo sương mù ở các sân bay chính

42A-0502 1986-1989 PTS. Trần Tân Tiến

Điều tra nghiên cứu điều kiện tự nhiên và môi trường vùng cửa sông ven biển Thái Bình

1981-1985 520202, PTS. Lê Đức Tố

Đang triển khai

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo số lượng và vùng hoạt động của bão trên Biển Đông hạn 3-6 tháng phục vụ hoạt động kinh tế biển và an ninh quốc phòng

2017 - 2020 MS: KC.09.15/16-20 PGS. TS. Trần Quang Đức

Dự báo sự hình thành, phát triển, di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến sóng và thời tiết các khu vực biển Việt Nam hạn 03 ngày

2017 - 2020 MS: KC.09.12/16-20, GS.TS. Trần Tân Tiến

Lựa chọn, phát triển và ứng dụng hệ thống mô hình tích hợp dự báo môi trường biển quy mô khu vực

2017 - 2020 MS: KC.09.14./16-20, GS.TS. Đinh Văn Ưu