Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 49 từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
30/11/2020

8h30 Họp Hội đồng lương mở rộng.
-P. 418, nhà T1 (Q. Hưng dự).

9h Làm việc với Ban quản lý Dự án về thiết kế Phòng thí nghiệm Công nghệ Biển (PGS.TS Minh Huấn) 204T3

N.H.Quang (7h00-9h50; 310T5)

P.V.Tân (9h00-11h50; 513T5

14h00:Họp cán bộ toàn khoa về việc bổ sung quy hoạch (P.140 nhà T8)

14h30:Họp chi bộ khoa về việc bổ sung quy hoạch (P.140 nhà T8)

Đ.N.Q.Hoa (13h00-15h50; 504T3)

H.T Hương (13h00-15h50; 209T5)

Thứ ba
01/12/2020

8h30: Lễ khai giảng bậc đào tạo SĐH năm 2020 (Kim Cương, Minh Trường, Minh Huấn, Ngọc Anh, Đào Hòa - Giảng đường lớn Tầng 7 Nhà T5)

9h30:Hội nghị tập thể lãnh đạo về việc bổ sung quy hoạch (P.140 nhà T8) (Chi Ủy, BCNK, chủ tịch CĐ; Bí thư đoàn TN, bí thư LCĐ (là viên chức); Trưởng các tổ bộ môn)

10h00:Hội nghị tập thể lãnh đạo Khoa về việc bổ sung quy hoạch (P.140 nhà T8) ( Chi ủy, BCNK)

10h30: Gặp mặt Tân HVCH, NCS (Kim Cương; Đào Hòa - Phòng 140 T8)

Công Thanh (9h00-11h50; 213T5)

N.Đ. Hạnh (9h00-11h50; 310T5)

N.M.Huấn (9h00-11h50; 410T5)

N.M.Trường (13h00-15h50; 410T5)

T.L. Hà (13h00-15h50; 213T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50;210T5)

Thứ tư
02/12/2020

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5)

14h00 - 418T1: Họp chuẩn bị công tác thi HKI và xây dựng TKB HKII (Kim Cương, Đào Hoà)

N.K.Cương (15h00-17h50; 410T5)

B.M.Tuân (13h00-15h50; 213T5)

Lê Hà (13h00-15h50; 202T4)

N.Đ. Hạnh (13h00-17h50; 502T5)

Thứ năm
03/12/2020

H.T.Hương (7h00-9h50; 310T5);

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

T.Q.Đức (9h00-11h50; 213T5);

V.T.Hằng (9h00-11h50; 209T3)

B.M.Tuân (10h00-11h50; 310T5)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020 tại Hòa Lạc (K. Cương dự)

Q.Đức (13h00-15h50; 112T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50; 310T5)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2020 tại Hòa Lạc (K. Cương dự)

Thứ sáu
04/12/2020

N.M.Trường (7h00-9h50; 213T5);

V.T.Vui (7h00-9h50; 310T5) ;

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5);

N.Q.Hưng (9h00-11h50; 410T5)

N.Đ. Hạnh (7h00-11h50; 402T5)

V.T.Hằng, P.T.Hà (13h00- 15h50; 213T5);

P.T.Đạt (13h00-15h50; 112T5)

N.Đ. Hạnh (13h00-17h50; 508T5)