Thông tin về thủ tục đăng ký nội trú tại các ký túc xá của Đại học Quốc gia Hà Nội

2020-09-08 02:59:33
Tin tức Sinh viên
Thủ tục đăng ký nội trú tại các Ký túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội
Đến thời điểm này, một số trường thuộc ĐHQGHN đã công bố danh sách trúng tuyển theo diện xét tuyển thẳng và cũng sắp đến ngày tựu trường, nhiều sinh viên inbox hỏi ad về quy trình để được gia nhập Kí túc xá.
Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay có 3 kí túc xá:
1. Kí túc xá Mễ Trì
2. Kí túc xá Ngoại ngữ
3. Kí túc xá Mĩ Đình
Ngoài công tác đảm bảo chất lượng trong giảng dạy cho sinh viên, ĐHQGHN luôn chú trọng đến công tác học sinh sinh viên ở nội trú. Ký túc xá ĐHQGHN được đổi mới theo hướng thân thiện, tiện ích, đảm bảo an ninh – an toàn cho học sinh sinh viên nội trú. Quy trình đón tiếp, bố trí nội trú được cải tiến, áp dụng mô hình hành chính một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký thủ tục nội trú, tạo thuận lợi cho học sinh sinh viên.