Thông báo Khai giảng và tuần sinh hoạt công dân năm học 2023-2024

2023-08-18 08:31:03
Tin tức BM Khí tượng và BĐKH BM Thủy văn và Tài nguyên nước BM Khoa học và Công nghệ Biển Sinh viên Đào tạo

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo Lễ Khai giảng và tuần sinh hoạt công dân năm học 2023-2024:

Thời gian tổ chức:

1. Khai giảng: 07h30 toàn khóa K68 Khai giảng tại Hội trường Nhà văn hóa Ký túc xá Mễ trì

2. Tuần sinh hoạt công dân năm học 2023-2024: Từ ngày 06/09/2023 đến ngày 01/10/2023:

SV Khóa K68 - QH.2023.T, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học: từ 07h30-17h00, ngày 09/09/2023.

SV Khóa K67 - QH.2022.T, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học: từ 08h30-11h30, ngày 16;17/09/2023.

SV Khóa K66 - QH.2021.T, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học: từ 08h30-11h30, ngày 23;24/09/2023.

SV Khóa K65 - QH.2020.T, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học: từ 08h30-11h30, ngày 30/09/2023 và 01/10/2023.

Đề nghị sinh viên có mặt trước 15 phút để ổn định tổ chức, sau mỗi buổi học sinh viên sẽ được điểm danh và làm bài thu hoạch trắc nghiệm thông qua hình thức quét mã QR.