Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khí tượng học

2022-01-24 10:43:51
Tin tức Sự kiện Đào tạo

Ngày 18/01/2022, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa học ngành Khí tượng học cho HV Phạm Quang Nam, với tên đề tài luận văn chuyên ngành Khí tượng học: Nghiên cứu dự báo hạn mùa xoáy thuận nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương bằng mô hình khí hậu khu vực, dưới sự hướng dẫn của GS.TS Phan Văn Tân;

Trong tình hình dịch bệnh Covid -19, Khoa đã tổ chức hội đồng bằng cả hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến, tới tham dự Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ có đại diện lãnh đạo Khoa: đại diện cơ quan công tác của HVCH và các chuyên gia, nhà khoa học nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khí tượng học.

Các thành viên trong hội đồng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của HV, cũng đã chỉ ra những hạn chế để HV hoàn thiện luận văn. Các Luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn, được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên công nhận học vị Thạc sĩ cho học viên Phạm Quang Nam.

Caption

 

HV Phạm Quang Nam