Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Đinh Bá Duy

2021-04-26 04:27:21
Tin tức Sự kiện BM Khí tượng và BĐKH Đào tạo
Thứ Bảy, ngày 24/4/2021, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG cho NCS Đinh Bá Duy với tên đề tài luận án: "Đặc điểm hoạt động và khả năng dự báo hạn mùa xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông", chuyên ngành Khí tượng học. Đề tài được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Ngô Đức Thành và GS.TS. Phan Văn Tân.

NCS chụp ảnh kỷ niệm cùng 02 Thầy hướng dẫn PGS.TS. Ngô Đức Thành và GS.TS. Phan Văn Tân

Tới dự lễ bảo vệ có sự hiện diện của lãnh đạo đơn vị NCS công tác: Đại tá, TS Phạm Duy Nam - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Bộ Quốc phòng và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Hội, Viện trưởng Viện Sinh thái Nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Bộ Quốc phòng, TS. Nguyễn Kim Cương, đại diện BCN Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học và các nhà khoa học, đồng nghiệp của NCS.

NCS chụp ảnh kỷ niệm cùng Đại tá. TS Phạm Duy Nam - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc Phòng

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp ĐHQG gồm các nhà khoa học chuyên môn có uy tín được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN. Các thành viên hội đồng và các nhà khoa học tham dự buổi bảo đã đặt ra nhiều câu hỏi để trao đổi về đề tài với NCS.

Luận án đã đưa ra được một bức tranh khá đầy đủ về đặc điểm hoạt động của XTNĐ trên khu vực Biển Đông như: số lượng, số ngày hoạt động, tần suất hoạt động, các vùng hoạt động của XTNĐ, sự biến đổi thập kỷ của các đặc trưng đó, và mối quan hệ giữa XTNĐ Biển Đông với các chỉ số khí hậu trên cơ sở các bộ số liệu được cập nhật mới nhất (1971-2019). Đồng thời, luận án đã lựa chọn được các bộ nhân tố dự báo thích hợp từ bộ các chỉ số khí hậu và các sản phẩm của mô hình CFS từ đó xây dựng được các phương trình dự báo hạn mùa (3 tháng) số lượng XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông trong 3 tháng đầu mùa bão (tháng 6, 7, 8) và 3 tháng cuối mùa bão (tháng 9, 10 , 11).
Kết quả lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp ĐHQG của NCS Đinh Bá Duy: 100% thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS Đinh Bá Duy hoàn thiện hồ sơ để nhận học vị Tiến sĩ ngành Khí tượng học.

NCS chụp ảnh kỷ niệm cùng thành viên Hội đồng, cán bộ hướng dẫn, đại diện lãnh đạo đơn vị công tác và lãnh đạo Khoa

 

ĐTH