Trang thiết bị

Máy phân tích mẫu kim loại nặng cầm tay
Metalyzer Trace2O Số lượng: 1 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
Máy phân tích nồng độ dầu OCMA-310
Model: OCMA-310, Hãng SX: HORIBA Ltd, Nhật Bản Số lượng: 1 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
River Discharge Measurement System(Thiết bị đo lưu lượng sông)
Model: Qliner, Manufacturer: Qmetrix - Norway Số lượng: 2 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
Acoustic Wave and Current Profiler(Thiết bị đo sóng và dòng chảy)
Model: AWAC Acoustic Wave and Current Profiler, Manufacturer: Nortek - Norway Số lượng: 2 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
Dụng cụ lấy mẫu nước 2.0L
dung tích 2.0l Số lượng: 4 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
Dụng cụ lấy mẫu nước 5.0L
Niskin 110-5, USA Số lượng: 1 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
Máy đo đa năng Testo 450
Testo 450 Số lượng: 1 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
Máy đo đa năng Testo 600
Testo 600 Số lượng: 1 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
Thiết bị đo thời tiết
Greweather, Mỹ Số lượng: 1 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường
Thiết bị lấy mẫu nước Wildco
Wildco (ScienceFirst)– USA Số lượng: 1 Cán bộ quản lý: GV.TS. Nguyễn Quang Hưng Trạng thái: bình thường