Đã nghiệm thu

Ứng dụng mô hình MIKE_BASIN tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn.

2009-2010. QT-09-51 TS.Trần Ngọc Anh.

Ứng dụng mô hình toán để khôi phục số liệu dòng chảy và đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Trị.

2009-2010. QT-09-52. ThS. Nguyễn Thị Nga.

Thử nghiệm dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình BARO

QT 08 ThS. Hoàng Thanh Vân

Tính toán thủy văn, thủy lực phục vụ tiêu thoát nước khu công nghiệp Bắc Thường Tín - Hà Tây.

2008 QT 08- TS. Trần Ngọc Anh

Đánh giá ảnh hưởng của sự biến đổi tình hình sử dụng đất đến dòng chảy mặt lưu vực sông Lam sử dụng mô hình WETSPA,

2008 QT 08-65 : TS. Nguyễn Tiền Giang

Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy sông và đánh giá tài nguyên nước mặt khu vực Cheng-Tà Rùng. MS:Thời gian: Chủ trì:

2008,. QT-08-50. ThS. Nguyễn Thị Nga

Nghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu của mô hình CAM.

2007 QT-07-47 TS. Trần Quang Đức

Đặc điểm thuỷ lực và việc điều tiết mặn cửa sông Văn Úc,

2007 QT-07-46 ThS. Phạm Văn Vỵ

Nghiên cứu trên mô hình tính toán các giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch Trung Hà trên sông Đà, góp phần hoàn thiện vận tải thủy từ Hải Phòng đến nhà máy thủy điện Sơn La

2007 QT-07-45 TS. Nguyễn Thọ Sáo

Nghiên cứu cải tiến sơ đồ tham số hóa đối lưu để dự báo mưa lớn khu vực Bắc Bộ bằng mô hình HRM

2007 QT-07-44 ThS. Vũ Thanh Hằng

Đặc điểm thuỷ lực và xâm nhập mặn cửa sông Đáy,

2006- 2007 QT-06-35 ThS. Phạm Văn Vỵ

Xây dựng mô hình mô phỏng dòng chảy và truyền chất hai chiều, ứng dụng cho vùng vịnh Hạ Long

2006-2007 QT 06.34 TS. Phùng Đăng Hiếu.

Ứng dụng mô hình toán để mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy sông ngòi và ứng dụng nó vào điều hành hệ thống điện Quốc gia.

2005 PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần

Đánh giá tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản khu vực ven đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh,

2005-2006 QT-05-33 ThS. Trịnh Lê Hà

Nghiên cứu liên kết các mô hình thủy văn thủy lực trong dự báo lũ sông Hương

2005 QT 05-38, TS. Nguyễn Hữu Khải.

Phân tích cấu trúc thẳng đứng của nhiệt độ và độ muối ở biển Đông

2005 QT-05-34 PGS. TS. Phạm Văn Huấn

Nghiên cứu cấu trúc và sự di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới bằng mô hình WRF

2004-2005, QT 04–27 Nguyễn Minh Trường

Ứng dụng mô hình HEC-6 tính toán và dự báo diễn biến lòng sông Hồng. :

QT-03-22 2003-2004 ThS. Nguyễn Thị Nga

Khảo sát thực nghiệm về đặc điểm động lực lớp sát đáy ở vùng biển nông ven bờ.

2002 -2003 QT-02-24 PGS. TS. Phạm Văn Huấn

Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ phơi ngày của bức xạ mặt trời tổng cộng, khuếch tán và thời gian nắng trên lãnh thổ Việt Nam

2001-2002, QT 01-23 PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền

Mô phỏng chế độ thuỷ lực trong hệ thống sông Hồng và Thái Bình khi có lũ lớn và triều cường

2001-2002 QT-01-22 TS. Nguyễn Thọ Sáo

Thực trạng bồi xói đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế

2001-2002 QT 01–21 Nguyễn Thanh Sơn

Sự truyền triều và mặn vùng hạ lưu sông Hồng, Phần II: Sự truyền mặn;

2001- 2002 QT-01-44 Phạm Văn Vỵ

Sự truyền triều và mặn vùng hạ lưu sông Hồng. Phần I: Sự truyền triều

2000 - 2001 QT-00-27 Phạm Văn Vỵ

Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Ngãi

2000-2001 QT 00-26, ThS. GVC. Nguyễn Thị Nga

Tính chu kì và tương quan của lượng mưa với độ kéo dài của thời kì gió mùa mùa hè trên lãnh thổ Việt Nam,

1998-2000 QT 98-13. TS. Nguyễn Hướng Điền

Ảnh hưởng của dãy Phanxipăng đến chế độ thủy văn Đông và Tây dãy Phanxipăng.

1996-1998 QT-96-15 PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần

Quy luật trao đổi nước và vận chuyển bùn cát vùng sinh thái cửa sông ven biển Trung Trung Bộ (Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh TT-Huế).

1996-1997 QT96-14, Phạm Văn Vỵ

Đang triển khai