Đã nghiệm thu

Nghiên cứu sử dụng số liệu mưa vệ tinh kết hợp với dữ liệu quan trắc tại trạm trên mặt đất để tính toán dòng chảy thủy văn cho lưu vực sông Lam

2017 - 2018 MS TN- 17 -16 ThS. Đặng Đình Khá

Đánh giá suất vận chuyển dọc bờ và ngang bờ dưới tác động dòng chảy - sóng bằng mô hình số trị.

2017-2018 TN - 17 - 17 CN. Nguyễn Thị Trang

Xây dựng phương trình mô phỏng dài hạn quá trình biến đổi bờ biển và áp dụng cho bãi biển khu vực cửa Đại tỉnh Quảng Nam.

2016 - 2017 TN-16 - 21 ThS. Vũ Công Hữu

Nghiên cứu triển khai mô hình thủy động lực - sinh thái trong hệ thống mô hình đại dương quy mô vùng (ROMS) cho vùng biển miền Trung Việt Nam

2016 - 2017 TN-16 - 22 ThS. Vũ Thị Vui

Nghiên cứu triển khai mô hình thủy động lực - sinh thái trong hệ thống mô hình đại dương quy mô vùng (ROMS) cho vùng biển miền Trung Việt Nam

2016 - 2017 TN-16 - 22 ThS. Vũ Thị Vui

Dự báo ngày bùng nổ của gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ, sử dụng mô hình WRF.

2015 - 2016 TN15-23 ThS. Bùi Minh Tuân

Xây dựng mô hình tính toán biến động mặt cắt ngang và áp dụng nghiên cứu sự thay đổi mùa của bãi biển Nha Trang.

TS. Nguyễn Kim Cương TN15-22 2015-2016

Ứng dụng mô hình toán tìm hiểu nguyên nhân gây bồi lấp cửa Tam Quan, tỉnh Bình Định.

2014 - 2015 TN-14-22 ThS. Đặng Đình Khá

Nghiên cứu xây dựng mô hình thủy văn đô thị cho thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

2014 - 2015 TN-14-21 TS. Nguyễn Quang Hưng

Triển khai ứng dụng mô hình LITPACK trong việc nghiên cứu bồi xói bờ biển Cửa Tùng. Đề tài cấp cơ sở.

2013 - 2014 TN - 13 - 27 ThS. Ngô Chí Tuấn.

Triển khai ứng dụng mô hình LITPACK trong việc nghiên cứu bồi xói bờ biển Cửa Tùng

2013 - 2014 TN - 13 - 27 ThS. Ngô Chí Tuấn.

Ứng dụng một số mô hình mưa - dòng chảy mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy ngày lưu vực sông Cái – Nha Trang

2013 - 2014 TN - 13 - 28 ThS. Nguyễn Đức Hạnh.

Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy nghiên cứu đặc điểm dòng chảy năm lưu vực sông Cầu.

2013 - 2014 TN - 13 - 29 ThS. Nguyễn Phương Nhung

Nghiên cứu biến đổi của ngày bùng phát gió mùa mùa hè ở Việt Nam.

2013 - 2014 TN - 13 - 30 TS. Ngô Đức Thành

Nghiên cứu biến đổi của ngày bùng phát gió mùa mùa hè ở Việt Nam. Đề tài cấp cơ sở.

2013 - 2014 TN - 13 - 30 TS. Ngô Đức Thành

Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực của Việt Nam cần bổ sung lắp đặt radar thời tiết. Đề tài cấp cơ sở.

2011 - 2013 TN - 11 - 34 TS. Ngô Đức Thành

Phát triển hệ thống đồng hóa tổ hợp Kalman phục vụ bài toán dự báo thời tiết.

2011 - 2013 TN - 11 - 33 TS. Kiều Quốc Chánh.

Nghiên cứu, đánh giá khả năng dễ bị tổn thương của tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn.

2010 - 2012 TN - 10 - 49 ThS. Trịnh Minh Ngọc

Sử dụng phương pháp nuôi nhiễu bằng mô hình RAMS để thử nghiệm xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp mưa lớn ở khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng - Quảng Ngãi thời hạn 1, 2, 3 ngày.

2010 - 2012 TN - 10 - 48 ThS. Công Thanh.

Đánh giá việc phân bố hệ thống cảng biển ở Miền Bắc Việt Nam và đề xuất những vấn đề quản lý.

2010 - 2012 TN - 10 - 45 ThS. Phạm Văn Vỵ

Dự báo quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình RAMS với một cặp nhiễu ban đầu.

2010 - 2012 TN - 10 - 50 ThS. Hoàng Thanh Vân

Ứng dụng mô hình toán khôi phục số liệu dòng chảy đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Gianh.

2010 -2011 TN - 10 - 47 ThS. Nguyễn Thị Nga.

Nghiên cứu sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới trong mô hình đôi tựa cân bằng đối xứng.

2010 - 2011 TN - 10 - 46 TS. Bùi Hoàng Hải.

Mô phỏng chuỗi số liệu dòng chảy lưu vực sông Sesan phục vụ điều khiển tối ưu nhà máy thủy điện Yaly

2009-2010 TN-09-33 NCS. Nguyễn Đức Hạnh.

Ứng dụng mô hình toán thủy văn SWAT tính toán dòng chảy lưu vực sông Cẩm Đàn tỉnh Bắc Giang từ mưa phục vụ quy hoạch khai thác bền vững tài nguyên nước sông Cẩm Đàn

2009-2010 TN-09-34 CN. Phạm Thị Phương Chi

Thử nghiệm lựa chọn sơ đồ tham số hóa đối lưu cho mô hình khí hậu khu vực RegCM3".

2009-2010 TN-09-32 TS. Hồ Thị Minh Hà.

Ứng dụng mô hình thủy động lực 3D tính toán lan truyền ô nhiễm khu vực vịnh Bắc Bộ

2008-2009 TN - 08 - 36 ThS. Hà Thanh Hương

Ứng dụng mô hình thuỷ lực và GIS xây dựng bản đồ ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Hương.

2007-2008 TN 07-50 TS. Nguyễn Tiền Giang

Nghiên cứu khả năng khai thác bộ mô hình khí hậu CAM3.0

2005-2006 TN-05-21 TS. Trần Quang Đức

Nghiên cứu hình thế gây mưa lớn ở khu vực Việt Nam

2004 - 2005 ThS. Hoàng Thanh Vân

Đặc điểm dòng chảy bùn cát sông Hồng (đoạn từ Hòa Bình- Yên Bái- Vụ Quang đến Hà Nội- Thượng Cát)

2004 - 2005 TN-04-24 ThS. Nguyễn Thị Nga

Đánh giá tài nguyên nước và kiến nghị sử dụng nguồn nước đảo Cù Lao Chàm, thị xã Hội An MS: Chủ rì: Thời gian:

2002- 2003 TN-03-29 ThS. Trần Ngọc Anh

Nghiên cứu các dạng hình thế thời tiết điển hình phục vụ dự báo cho khu vực Việt Nam

2002 - 2003 Hoàng Thanh Vân

Nghiên cứu tính bất ổn định trong đối lưu.

2002-2003 TN-02-09 ThS. Vũ Thanh Hằng

Cơ sở kinh tế sinh thái và những ứng dụng trong quy hoạch quản lý các hệ sinh thái ven bờ đảo Cù Lao Chàm, Hội An- Quảng Nam

2002-2003 TN-02-31 ThS. Trịnh Lê Hà

Nghiên cứu ảnh hưởng của mặt đệm đến các đặc trưng nhiệt động lực học trong lớp biên khí quyển

2002-2003 TN-02-30 ThS. Nguyễn Minh Trường

Nghiên cứu cấu trúc thẳng đứng của CAPE trong mưa đối lưu

2001-2002 TN-01-27 ThS. Nguyễn Minh Trường

Nghiên cứu và thử nghiệm mô hình chu trình chuyển hóa Nitơ trong hệ sinh thái biển (áp dụng cho vùng biển Quảng Ninh)

2001-2002 TN-01-25 PGS.TS. Đoàn Văn Bộ.

Ứng dụng mô hình số trị tính toán các đặc trưng thủy động lực vùng cửa Thuận An.

2000-2001 TN-2000-23 Nguyễn Minh Huấn

Sử dụng phương trình sóng không dừng nghiên cứu lan truyền sóng phức tạp trong vùng vịnh Qui Nhơn,

2000 - 2001 2000-24 ThS. Phùng Đăng Hiếu

Mô hình hoá toán học lũ tiểu mãn sông ngòi Nam Trung Bộ.

1999- 2000 TN 99–24 Nguyễn Thanh Sơn

Đánh giá tài nguyên nước mặt lưu vực sông Phó Đáy. Đề tài NCKH cấp trường Đại học Khoa học Tự nhiên,

1998-1999 TN-98-23 ThS. Nguyễn Thị Nga

Quá trình phát triển bãi Trung Hà và ảnh hưởng của nó đến việc thoát lũ trên sông Hồng ở địa phận Hà Nội.

1997-1998 TN-97-30 ThS. Nguyễn Thị Nga

Một số đặc điểm cơ bản của quá trình động lực vùng cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng. Đề tài cấp Đại học Tổng hợp Hà Nội,

1994 -1995 TN - 94-Đ26 Phạm Văn Vỵ

Nghiên cứu khả năng liên kết giữa mô hình số trị khí tượng và mô hình thủy văn phục vụ dự báo Tài nguyên nước hạn vừa,

2019-2020 TN 19.14 TS. Nguyễn Quang Hưng

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2010-2012 QGTĐ.10.06 PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn

Đang triển khai