Đã nghiệm thu

Nghiên cứu xây dựng bộ số liệu mưa trên lưới cho Việt Nam sử dụng phần mềm vệ tinh GSMaP và quan trắc tại trạm, ứng dụng đánh giá sự biến đổi các đặc trưng mưa cho khu vực Miền Trung

2015 – 2017 MS: QG – 15.06 PGS.TS. Ngô Đức Thành

Nghiên cứu phát triển phương pháp và bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt, lấy ví dụ các sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

2016 – 2018 QG – 16.15 PGS.TS. Nguyễn Thanh Sơn

Nghiên cứu đánh giá tác động của quá trình dâng cao mực nước do biến đổi khí hậu toàn cầu đến phân bố không gian của các hằng số điều hòa thủy triều trên vùng biển miền Trung Việt Nam. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: Chủ trì: Thời gian:

2013 - 2015 QGTĐ.13.09 PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn

Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng mô hình mô phỏng trường thủy động lực ba chiều và vận chuyển bùn cát xung quanh các kè mỏ hàn chỉnh trị sông (thử nghiệm cho đoạn sông Hồng chảy qua thành phố Hà Nội). Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia.

2012 - 2014 QGTĐ.12.07 PGS.TS. Trần Ngọc Anh

Nghiên cứu biến động cấu trúc dòng chảy và nhiệt độ nước dọc bờ Tây Vịnh Bắc Bộ.

2012-2014 QG.12.16 ThS. Hà Thanh Hương

Xây dựng phần mềm bộ mô hình thủy động lực và vận chuyển trầm tích phục vụ dự báo biến động môi trường vùng cửa sông ven biển Hải Phòng,

2011-2013 QGTĐ.11.05 GS. TS. Đinh Văn Ưu

Đặc điểm hoàn lưu và thời tiết thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè (thời kỳ Meiyu/Baiu) trên khu vực Việt Nam.

2010-2012. QG.10.07 TS.Nguyễn Minh Trường

Phân tích độ nhạy và độ bất định sử dụng phương pháp Monte Carlo dùng cho bài toán dự báo lũ bằng mô hình WetSpa (Thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ)

2009-2010 QG.09.25 TS. Nguyễn Tiền Giang

Xây dựng mô hình vận chuyển bùn cát và biến đổi địa hình vùng ven bờ Cát Hải, Hải Phòng phục vụ công tác bảo vệ đê và công trình bờ biển.

2007-2009 QGTĐ-07.94 GS.TS. Đinh Văn Ưu.

Nghiên cứu cơ sở khoa học điều hành hệ thống hồ chứa Hòa Bình - Tuyên Quang phục vụ phát điện và cấp nước chống hạn hạ du.

QG 07-20 2007-2008 PGS. TS. Nguyễn Hữu Khải

Ứng dụng mô hình toán để mô phỏng chuỗi thời gian dòng chảy sông ngòi và ứng dụng nó vào điều hành hệ thống điện Quốc gia.

2007-2008 PGS. TS. Nguyễn Văn Tuần QG 07-21

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo ANN dự báo tổng lượng bức xạ ngày cho khu vực đồng bằng phía bắc Việt Nam,

QG.05.35 2005-2007 PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền

Nghiên cứu quá trình vận chuyển trầm tích bằng mô hình số trị phục vụ quy hoạch phát triển bền vững khu vực cửa sông Bạch Đằng.

2005-2006 QG-05-33 TS. Nguyễn Minh Huấn

Xây dựng công nghệ dự báo lũ bằng mô hình số thời hạn 3 ngày cho khu vực Trung Bộ Việt Nam. Đề tài trọng điểm ĐHQGHN. MS: . Thời gian: Chủ trì:

2004-2006 QGTĐ.04.04 GS.TS. Trần Tân Tiến

Đánh giá vai trò của địa hình và điều kiện mặt đệm trong mô hình số mô phỏng và dự báo khí hậu khu vực Việt Nam -Đông Dương,

2004-2005 QG.04.13 PGS.TS. Phan Văn Tân

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình tương tác đất -khí quyển đến điều kiện khí hậu khu vực miền Trung Việt Nam,

2002-2003 QG.02.16 PGS.TS. Phan Văn Tân

Phân tích, tính toán và xây dựng các giải pháp phòng chống lũ quét ở lưu vực sông Dinh tỉnh Bình Thuận.

2000 - 2001 QG 00-15 TS. Nguyễn Hữu Khải

Nghiên cứu hệ thống mô hình số trị dự báo chuyển động của bão.

1999 - 2000 QG-99-09 PGS.TSKH. Kiều Thị Xin.

Các đặc trưng thống kê cơ bản và đánh giá sự biến động của lượng mưa tháng và năm trên lãnh thổ Việt Nam .

QG.95.18 1995 - 1996 Trần Công Minh .

Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian các hằng số điều hòa thủy triều cho vùng biển vịnh Bắc Bộ. Thời gian: , Chủ trì:

2008-2009 QG-08-11 PGS. TS. Phạm Văn Huấn

Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá thiệt hại do lũ đối với cây trồng nông nghiệp. Thử nghiệm áp dụng cho xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

2019-2020 QG19.03 TS. Nguyễn Ý Như

Đang triển khai