Luận văn - KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN

Luận án Tiến sĩ - Dao động tự do và dao động mùa của mực nước Biển Đông

Giảng viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Ngọc Thụy Tác giả: Phạm Văn Huấn

Luận án tiến sĩ - Nghiên cứu xây dựng mô hình số trị ba chiều cho vùng biển nước nông ven bờ

Giảng viên hướng dẫn: HDC.:PGS.TS. Đinh Văn Ưu, HDP: TS.Bùi Xuân Thông Tác giả: Nguyễn Minh Huấn - 2004

Luận án Tiến sĩ - Visualization and Numerical Analyses for Mass Transport Due to Internal Waves Propagating in the Density-stratified Water with a Diffusive Transition Layer.

Giảng viên hướng dẫn: Prof. Motohiko Umeyama Tác giả: Nguyễn Kim Cương - 2013

Luận án Tiến sĩ - Nghiên cứu mô phỏng một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan bằng mô hình khí hậu khu vực. Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán và đánh giá tác động của nước dâng bão đến khu vực ven bờ biển Thừa Thiên - Huế.

Giảng viên hướng dẫn: HDC: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo, HDP: PGS. TS. Trần Hồng Thái Tác giả: Đỗ Đình Chiến 2016

LVThS ngành Môi Trường - Application of numerical model to compute and analyse sediment transport regime for Day river’s estuary

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thọ Sáo Tác giả: Hà Thanh Hương

LVThS ngành Hải dương - Mô hình môi trường vịnh Gành Rái

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Văn Ưu Tác giả: Nguyễn Tiến Công

LVThS ngành Hải dương - Đánh giá lan truyền ô nhiễm dầu trong vịnh Đà Nẵng vào mùa lũ và mùa kiệt bằng phương pháp mô hình hoá

Giảng viên hướng dẫn: TS. Đoàn Văn Bộ TS. Nguyễn Thọ Sáo) Tác giả: Nguyễn Việt Dũng

LVThS ngành Hải dương - Xây dựng bản đồ dòng chảy mặt trung bình tháng biển Đông

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Huấn Tác giả: Nguyễn Thanh Phương