CV.ThS. Phùng Quốc Trung
Cơ quan công tác
Số điện thoại
Trình độ học vấn
Thạc sỹ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ