Hoàng Thu Thảo
Cơ quan công tác
Khoa KTTV&HDH
Số điện thoại
0982981994
Trình độ học vấn
Thạc sỹ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ