ĐOÀN VĂN BỘ
Cơ quan công tác
Số điện thoại
DĐ: 0912008552 NR: 04 3 6888840
Trình độ học vấn
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ