NGUYEN THANH SON
Cơ quan công tác
Khoa KTTV và HDH, ĐHKHTN, ĐHQGHN
Số điện thoại
0903252559
Trình độ học vấn
Tiến sỹ
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học1982,Thuỷ văn học. - Thuỷ văn lục địa. Trường Đại học Khí tượng Thuỷ văn Ođetxa (Liên Xô}
Thạc sĩ2004, Địa lý, - Bảo vệ, khai thác hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
Tiến sĩ: 2008, Địa lý - Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường ,  Đại học Quốc gia Hà Nội
Các bằng cấp khác:
1990. - Chứng chỉ đào tạo của UNESCO về công nghệ dự báo và quản lý tài nguyên nước . Moscova, 
2008 - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, (số 205-045 do Giám đốc Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế cấp ngày 28/12/2008)
2011 - Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3,  (số 664/2011 do Hiệu trưởng Trường Quân sự - BTL Thủ đo cấp ngày 39/4/2011)
2014 - Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí  Minh, sô 009135 ngày 20 tháng 10 năm 2014
KINH NGHIỆM CÔNG TÁC
1982 – Bắt đầu nhận công tác giảng dạy tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến nay là ĐHKHTN, ĐHQGHN
1983 – 1985 Ủy viên thường vụ, Phó bí thư, Bí thư LCĐ, Bí thư chi đoàn cán bộ khoa Địa lý - Địa chất
1986 – 1992 Phó bí thư Đoàn TNCSHCM Đại học Tổng hợp Hà Nội
1988 – 1991 Phó Giám đốc Trung tâm Nội trú sinh viên, Đại học Tổng hợp Hà Nội
1984 – 2004 Phó Chủ nhiệm Bộ môn Thuỷ văn
2000 – 2009 Phó Chủ nhiệm khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học
2009 – 2019 Chủ nhiệm khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học
2009 – 2020 Đảng ủy viên Đảng bộ trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội
2009 – 2015 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khoa học Kỹ thuật Biển Việt Nam
2013 – 2018 Ủy viên - Thư ký Hội đồng Liên ngành Các Khoa học Trái Đát - Môi trường, ĐHQGHN (1476/QĐ KHCN 13/5/2013)
2013 – 2015 Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Bộ môn Hải dương học, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường
2013 – 2015 Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Bộ môn Thủy văn học, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu
2009 - 2015 Bí thư chi bộ khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học
2009 – 2019 Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội
2014 -  2024 Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Khí tượng Thủy văn
2019 - 2024 - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam

 

THÀNH TÍCH ĐÀO TẠO
Giảng dạy đại học
 1. Tính toán thuỷ văn;
 2. Xác suất thống kê trong thuỷ văn;
 3. Đo đạc và chỉnh lý số liệu thuỷ văn;
 4. Thuỷ văn đại cương
 5. Thuỷ văn hồ;
 6. Dự báo thuỷ văn;
 7. Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam;
 8. Vật lý nước;
 9. Mô hình toán thuỷ văn;
 10. Địa lý thủy văn,
 11. Bảo vệ môi trường nước,
 12. Quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu vực sông
 13. Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước
 14. Nguyên lý thủy văn
 15. Điều tra thủy văn và tài nguyên nước
 16. Cơ sở thủy văn học
Giảng dạy sau đại học
 1. Các phương pháp tất định trong thủy văn (Thạc sỹ)
 2. Quản lý tổng hợp lưu vực sông (Thạc sỹ)
 3. Mô phỏng các qua trình thủy văn (Thạc sỹ)
 4. Seminar khoa học (Thạc sỹ)
 5. Tổng quan khoa học (Tiến sỹ)

Khóa luận tốt nghiệp (50)

1. Đặng Minh Hải (K32); 2. Nguyễn Thanh Tùng (K36), 3. Hạ Đức Chính (K36) 4. Nguyễn Kim Thành (K39), 5. Trần Đức Lợi (K40), 6. Lê Thị Hướng (K42), 7. Trịnh Văn Tường (K43) 8. Ngô Chí Tuấn (K44), 9,. Nguyễn Văn Cung (K44), 10. Cấn Thu Văn (K45), 11. Phạm Hồng Thái(K45) 12. Phạm Quang Huy (K45) 13. Phan Ngọc Thắng (K46) 14. Lương Xuân Thành (K46) 15. Đỗ Thị Tâm (K46) 16. Nguyễn Anh Đức(K46) 17. Nguyễn Thị Nghĩa (K47) 18. Nguyễn Thị Hiền (K47) 19. Đoàn Mạnh Hùng (K48) 20. Phạm Công Minh (K48), 21. Nguyễn Vũ Anh Tuấn (K49) 22. Bùi Minh Hòa (K49) 23.Mai Thị Bích Ngọc (K50) 24. Lưu Thị Hương (K50) 25. Nguyễn Ý Như (K50) 26. Lê Văn Linh (K51) 27. Phạm Vũ Minh Phượng (K51) 28. Lê Thị Hường (K51) 29. Trần Thị Thu Thảo (K52), 30. Hoàng Thị Ngần (K52), 31. Bùi Thị Hạnh (K52), 32. Đào Thị Kim Loan (K52). 33. Ngô Thị Liên Hương (K53) 34. Ngô Thị Thanh Hương (K54) 35 Tạ Thị Quỳnh Mai (K54) 36. Đinh Thị Hương Thơm  (K54) 37. Hoàng Thị Hồng (K56), 38. Nguyễn Thị Lý (K56), 39 Nguyễn Tuấn Anh (K57), 40. Phạm Thị Hải (K57), 41. Lưu Thị Hồng Nhung (K57), 42. Trần Vinh Quang (K57). 43. Trịnh Thị Trang (K57), 44. . Hoàng Nam Trung (K57), 45. Nguyễn Thị Xuân (K57) 46. Vũ Thị Ngọc Diệp (K58), 47. Trần Thị Đào (K58), 48. Nhâm Thị Ngọc Anh (K58), 49., Lê Thị Liên (K58), 50. Nguyễn Thị Khánh Ly (K58)

Luận văn Thạc sỹ (15)

 1. Nguyễn Quang Bảo. 2013 Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn. / CH - ĐHKHTN (2010-2012)
 2. Đỗ Thị Ngọc Hoa  2013  Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bổi cảnh biến đổi khí hậu /CH - ĐHKHTN (2011-2013)
 3. Vũ Thị Hòa 2013 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông  Bến Hải - Thạch Hãn trong bổi cảnh biến đổi khí hậu / CH - ĐHKHTN (2011-2013)
 4. Phạm Lê Phương. 2014 Nghiên cứu diễn biến khí hậu, thủy văn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1973 – 2013 trong bối cảnh biến đổi khí hậu.CH - ĐHKHTN (2012-2014) 1764 / QĐ - ĐHKHTN
 5. Trương Thị Minh Thư, (2014-2016) Nghiên cứu áp dụng công thức BAICA-UNESCO phát triển để tính mức độ tổn thương do lũ lụt trên lưu vực sông Thạch Hãn. CH - ĐHKHTN (2014-2016)
 6. Văn Sỹ Mạnh (QH-2014) Đánh giá ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Bến Hải. CH - KSĐH, ĐHQGHN (2014 - 2016) 83/QĐ-ĐT
 7. Lê Viết Thìn (QH-2014) Đánh giá ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy. CH - KSĐH, ĐHQGHN (2014 - 2016) /QĐ-ĐT
 8. Nguyễn Thị Trinh Nữ, Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị, CH - ĐHKHTN 2142   (2015 - 2017)
 9. Đỗ Bình Dương, Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ (có ngập lụt) lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, CH -ĐHKHTN 2138 (2015 - 2017)
 10. Lưu Văn Ninh
 11. Hoàng Bá Tiến
 12. Trần Thị Thu Thảo

Luận án Tiến sĩ (6)

 1. Cấn Thu Văn 826 QĐ-SĐH Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương lũ lụt lưu vực sông Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai. / NCS ĐHKHTN (2011  - 2014) -  HDC. Bảo vệ cấp cơ sở ngày 22/12/2014, Bảo vệ cấp ĐHQGHN ngày 22 tháng 5 năm 2015. HDC
 2. Trịnh Minh Ngọc 2130/ QĐ SĐH 31/5/2012 Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. NCS/ĐHKHTN (2009-2013) HDP
 3. Nguyễn Vũ Anh Tuấn 1928/ QĐ - SĐH 2/5/2013 Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý ô nhiễm nước do nuôi trồng thủy sản,  đề xuất các giải pháp giảm thiểu (Áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) / NCS ĐHKHTN (2012  - 2015) - HDC (HDP: TS. Nguyễn Quang Hưng)
 4. Trần Quang Hợp 374 (QĐ VKH KTTVMT) 26/12/2013 Nghiên cứu cơ sở khoa học các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp công nghệ phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do ảnh hưởng của ngập úng lũ lụt đến các công trình đường bộ ở vùng Tứ giác Long Xuyên trong bối cảnh biến đổi khí hậu NCS/ VKHKTTVMT (2013-2017) HDC ( HDP: TS: Nguyễn Hoàng Long). Nghỉ thực hiện từ 24/12/2014 theo QĐ 428 - QĐ - VKTTV BĐKH
 5. Trần Kiều Hương 6069 - QĐ/ĐHKHTN 31/12/2013 Cơ sở khoa học cho mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Lam NCS ĐHKHTN (2013-2016) HDC (HDP: Dr. Tererence U-Chong Chan, Meonassh University, Australia)
 6. Nguyễn Xuân Tiến, 342/QĐ-VKH KTTVBĐKH 13/11/2014 . Phân tích đánh giá nguyên nhân ngập úng vùng hạ du lưu vực sông Cả và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại NCS/VKHKTTVBĐKH/(2014-2018) HDC
 7. Ngô Chí Tuấn 2867/QĐ ĐHKHTN 6/9/2015. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định tính dễ bị tổn thương do lũ, lụt trên lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn NCS/ĐHKHTN (2014-2017) HDC (HDP: PGS. TS. Nguyễn Kiên Dũng)
 
LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
 1. Điều tra và đánh giá tài nguyên nước;
 2. Mô hình toán thuỷ văn;
 3. Dự báo lũ;
 4. Quy hoạch tài nguyên nước.
 5. Thích ứng biến đổi khí hậu và tài nguyên nước
 
ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

CHỦ TRÌ

 1. 2018 - 2019 Nghiên cứu bổ sung dự án điều tra, đánh giias xâm thực bãi biển Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị. QĐ số  1954/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
 2. 2018 - 2020  Nghiên cứu xác định nguyên nhân sạt lở bờ sông và đề xuất công nghệ cảnh báo, dự báo mức độ sạt lở bờ sông tại một số khu vực sạt lở trọng điểm ở Đồng Bằng sông Cửu Long Đề tài cấp Bộ. Bộ TN và MT
 3. 2016 - 2018 Nghiên cứu phát triển phương pháp và bộ chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt, lấy ví dụ các sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đề tài cấp ĐHQGHN,   MS: QG –  16.15  
 4. 2013 - 2015 Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi. Thuộc Chương trình“Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”,Mã số:KHCN-BĐKH/11-15. Đề tài cấp Nhà nước, MS: BĐKH - 19
 5. 2011 - 2012. Lập nhiệm vụ quy hoạch lưu vực sông Bến Hải và Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị,Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị
 6. 2011. Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, phục vụ lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt; Đề xuất các giải pháp xử lý, khôi phục". Quyết định số 52/QĐUBND ngày 7/1/2011 và Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 18/3/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
 7. 2010-2012. Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước và vấn đề ngập lụt lưu vực các sông Nhuệ, sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề tài nhóm A cấp Đại học Quốc gia. MS: QGTĐ.10.06
 8. 2008-2009. Điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị. Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật vớiSởTN&MT tỉnh Quảng Trị, số 29/HĐTNMT
 9. 2007-2008.Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị. Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị, số 8/TNMT
 10. 2007-2008. Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số sông ngòi Miền Trung. Đề tài đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội, Mã số: QG 07-15.
 11. 2006-2008. Nghiên cứu áp dụng phương pháp SCS phục vụ công tác phòng chống lũ và quy hoạch lưu vực sông ngòi Trung Trung Bộ. Đề tài NCCB cấp Nhà nước. Mã số: 705606
 12. 2005-2006Quy hoạch tổng thể tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có định hướng năm 2020. Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng khoa học kỹ thuật với SởTN&MT tỉnh Quảng Trị
 13. 2004-2005. Ứng dụng mô hình toán diễn toán lũ lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ. Đề tài cấp ĐHQG MS: QT 04–26
 14. 2003-2004Ứng dụng mô hình toán phục vụ quy hoạch lưu vực sông Trà Khúc. Đề tài cấp ĐHQG MS: QT 03–21.
 15. 2001-2002Thực trạng bồi xói đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế Đề tài cấp ĐHQG MS: QT 01–21
 16. 1999-2000. Mô hình hoá toán học lũ tiểu mãn sông ngòi Nam Trung Bộ. Đề tài cấp ĐHKHTN MS: TN 99–24
 17. 1992-1993. Đặc điểm lũ tiểu mãn sông ngòi Bắc Trung Bộ và các biện pháp phòng chống. Đề tài cấp Bộ, MS: B92–05–56

THAM GIA

 1. 2012-2014. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn và nnk Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với cơ sở hạ tầng của các lĩnh vực và địa phương ven biển tỉnh Khánh Hòa. Nhiệm vụ tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa  do PGS.TS. Trần Ngọc Anh  chủ trì
 2. 2012 - 2013 Nguyễn Minh Huấn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn và cs. Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì
 3. 2012 Nguyễn Minh Huấn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn và cs Thu thập, tổng hợp và đánh giá dữ liệu  phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự án chuyển giao Công nghệ giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Trị do PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn chủ trì.
 4. 2012 Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Thanh Sơn và cs. Xây dựng công nghệ cảnh báo xâm nhập mặn hạ lưu của hệ thống sông thuộc tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực của các cán bộ địa phương trong việc vận hành các công trình tưới. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai CR-4114-VN. Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (MARD) do PGS.TS. Trần Ngọc Anh điều phối
 5. 2011-2012 Trần Ngọc Anh, Phan Văn Tân, Nguyễn Thị Nga, Trần Quang Đức, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên và đề xuất các giải pháp .ứng phó chiến lược. Hợp đồng tư vấn với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên do PGS.TS. Trần Ngọc Anh chủ trì
 6. 2010 - 2012. Ngô Đăng Trí, Trần Văn Ý, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Luận cứ khoa học về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường cho việc xây dựng khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị.Đề tài nhánh Hợp phần thủy văn "Xây dựng luận cứ về điều kiện khí hậu-thủy văn và chất lượng môi trường nước mặt cho việc xây dựng Khu kinh tế biển Đông Nam Quảng Trị thuộc Đề tài cấp Nhà nước do BTTN Việt Nam chủ trì
 7. 2009-2010. Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Phân tích độ nhạy và độ bất ổn định sử dụng phương pháp Monte Carlodùng cho bài toán dự báo lũ bằng mô hình WetSpa (Thử nghiệm cho lưu vực sông Vệ) Đề tài đặc biệt ĐHQGHN MS: QG. 09. 25 Chủ trì: TS. Nguyễn Tiền Giang
 8. 2010. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Đánh giá tình hình xói lở và bồi lắng các dòng sông trên hệ thống sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị. Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Sở TN và MT tỉnh Quảng Trị Chủ trì: TS. Trần Ngọc Anh
 9. 2009-2010. Nguyễn Thọ Sáo, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Điều tra đánh giá xâm thực bãi tắm Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Sở TN và MT tỉnh Quảng Trị Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thọ Sáo.
 10. 2009-2010. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Dịch vụ tư vấn tiến hành khảo sát thực địa và lập mô hình thủy lực lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải tỉnh Quảng Trị. Dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) do TS. Trần Ngọc Anh điều phối.
 11. 2010. Trần Ngọc Anh, Đặng Văn Bào, Hoàng Thái Bình, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Lập Dự án điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất tại các vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trừ thành phố Nha Trang). Hợp đồng tư vấn giữa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa do TS. Trần Ngọc Anh chủ trì.
 12. 2009. Nguyễn Cao Huần, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Khắc phục hậu quả chất độc hóa học trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị . Hợp đồng chuyển giao công nghệ với SởTN và MT tỉnh Quảng Trị Chủ trì: GS. TS. Nguyễn Cao Huần
 13. 2007-2010. Trần Tân Tiến, Nguyễn Thọ Sáo, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày. KC.08.05/06-10. Chủ trì: GS.TS. Trần Tân Tiến
 14. 2007-2010. Nguyễn Cao Huần, Trần Anh Tuến, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các điều kiện thủy văn KC.09.08/06-10. Chủ trì.GS.TS. Nguyễn Cao Huần.
 15. 2006. Trần Nghi, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Xác định cơ sở khoa học để đánh giá tác động môi trường phục vụ dự án xây dựng khu du lịch sinh thái bền vững Tam Đảo II - Tây Thiên -Dự án cấp tỉnh. Hợp đồng với tỉnh Vĩnh Phúc. Chuyên đề 1 Điều kiện thủy văn và tài nguyên nước mặt vùng Tam Đảo II. Chuyên đề 2 Nước ngầm vùng Tam Đảo II Chuyên đề 3 Cảnh quan thủy vực vùng Tam Đảo II Chủ trì: GS.TS. Trần Nghi
 16. 2005. Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Xác định tải lượng bồi lắng và ô nhiễm môi trường nước Vịnh Cửa Lục, Dự án cấp tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh. Chủ trì: GS. TS. Nguyễn Cao Huần
 17. 2004-2005. Trương Quang Hải, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Điều tra và đánh giá tiềm năng lãnh thổ phục vụ phát triển quy hoạch du lịch sinh thái tỉnh Quảng Trị - Nghiên cứu thủy văn phục vụ phát triển quy hoạch du lịch sinh thái tỉnh Quảng Trị. Dự án Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị. Chủ trì: GS.TS. Trương Quang Hải
 18. 2004-2006. Trần Tân Tiến, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Xây dựng công nghệ dự báo lũ bằng mô hình số thời hạn 3 ngày cho khu vực Trung Bộ Việt Nam. Đề tài trọng điểm ĐHQGHN. MS: QGTĐ.04.04. Chủ trì: GS.TS. Trần Tân Tiến
 19. 2001-2005. Lê Đức Tố, Lê Đức An, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển Việt Nam. MS KC.09.12. Chủ trì: GS.TS. Lê Đức Tố
 20. 2001-2004. Trần Tân Tiến, Nguyễn Thanh Sơn và nnkXây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn Biển Đông Việt Nam. MS KC.09.04. Chủ trì: GS.TS. Trần Tân Tiến
 21. 2001-2003. Trương Quang Học, Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội- môi trường vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình - Quảng Trị. KC.08.07. Chủ trì: GS.TSKH. Trương Quang Học
 22. 1995-1998 Đặng Trung Thuận, Mai Trọng Nhuận, Trương Quang Hải, Nguyễn Cao Huần, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Nghiên cứu biến động môi trường do hoạt động kinh tế và quá trình đô thị hóa gây ra, các biện pháp kiểm soát và làm sạch, đảm bảo phát triển bền vững vùng Hạ Long - Quảng Ninh - Hải Phòng. MS: KHCN 07.06. Chủ trì: GS.TSKH. Đặng Trung Thuận
 23. 1996-1997. Hà Học Ngô, Hà Học Kanh, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Nghiên cứu hiện trạng xói lở, bồi lắng trên đoạn sông Hương từ Vạn Niên - Bao Vinh. Dự án Hợp tác với Sở KHCN & MT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chủ trì: GS.TS. Hà Học Ngô
 24. 1995-1997. Đặng Trung Thuận, Vũ Văn Phái, Nguyễn Cao Huần, Vũ Trung Tạng, Trương Quang Hải, Nguyễn Thanh Sơn và nnk.Nghiên cứu, điều tra khảo sát nhằm sử dụng vùng đất ngập nước đầm Trà Ổ, khôi phục và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, phát triển kinh tế - xã hội khu vực đầm Trà Ổ. Dự án Hợp tác với Sở KHCN & MT tỉnh Bình Định. Chủ trì: GS.TSKH. Đặng Trung Thuận
 25. 1993. Nguyễn Biểu, Đinh Văn Ưu, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Nghiên cứu và lập bản đồ địa chất môi trường và thủy thạch động lực ven bờ (0 - 30m nước) Hải Vân - Đèo Ngang, tỷ lệ 1 : 500 000 Cục Địa chất và Khoáng sản biển. Chủ trì: GS.TSKH. Nguyễn Biểu
 26. 1986-1988. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Đặc điểm thuỷ văn sông ngòi các tỉnh duyên hải Miền Trung. Chương trình 52E Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuần
 27. 1984-1985. Lê Văn Khoa, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Đất Trung du Bắc Bộ Chương trình 520202. Chủ trì: GS.TS. Lê Văn Khoa
 28. 1983-1985. Vũ Trung Tạng, Lê Đức Tố, Lê Chí Vy, Nguyễn Thanh Sơn và nnk. Hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển Thái Bình Chương trình 520202 Chủ trì: GS.TS. Vũ Trung Tạng
Các công trình khoa học đã đăng ký bản quyền 
 1. Trần Tân TiếnPhạm Văn Huấn, Nguyễn Mạnh Hùng, Mai Văn Khiêm, Nguyễn Thọ Sáo, Dương Hồng Sơn, Nguyễn Thanh SơnCông Thanh, Đỗ Ngọc Thắng, Nguyễn Minh Trường - Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn Biển Đông” 2005
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiền Giang, Trần Ngọc Anh, Cấn Thu Văn, Trần Văn Đạt, Lương Tuấn Anh, Ngô Chí Tuấn, Đặng Đình Khá, Hoàng Thái Bình, Nguyễn Việt - "Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu vực sông chính ở miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khai thác công trình thủy điện, thủy lợi, 2015.

 

CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ

SÁCH

Sách đã xuất bản

 1. Lương Tuấn Anh, Trần Ngọc Anh, Trần Văn Đạt, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Quang Hưng, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Cấn Thu Văn. Bản đồ ngập lụt và bản đồ đánh giá mức độ tổn thương do lũ các lưu vực sông: Lam, Bến Hải - Thạch Hãn và Thu Bồn. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2015
 2. Nguyễn Thanh Sơn – Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam NXB Giáo dục, 2005, 2007, 2010
 3. Kazakevits. Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thuỷ văn (biên dịch Phạm Văn HuấnNguyễn Thanh Sơn và Phan Văn Tân) NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
 4. Nguyễn Thanh Sơn – Tính toán thuỷ văn NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
 5. Nguyễn Hữu KhảiNguyễn Thanh Sơn – Mô hình toán thuỷ văn NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
 6. Nguyễn Thanh SơnĐặng Quý Phượng – Đo đạc và Chỉnh lý số liệu thuỷ vănNXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
 7. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thanh Sơn –Thuỷ văn đại cương, Tập 1 & 2, NXB Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 1991
Sách dịch và Tập bài giảng - Giáo trình ĐHKHTN (10)
 1. Neil S. Grigg 2014 Quản lý tài nguyên nước. Các nguyên lý - Điều tiết và ví dụ. Chương 1-8, Chương 9-16, Chương 17-25 (Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Huấn, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Ý Như, Nguyễn Phương Nhung)
 2. James C.I. Dooge, J. Philip O'Kane. 2011 Các phương pháp tất định trong hệ thống thủy văn. (Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trịnh Minh Ngọc và Nguyễn Đức Hạnh)
 3. A. Lerman, D.Imboden, J. Gat, 2005 Các quá trình vật lý và hóa học của hồ (Nguyên Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Đức Hạnh)
 4. A.Iu. Sidortrucs.  2005  Cấu trúc địa hình lòng sông  (Nguyễn Thanh Sơn)
 5. V.M. Sirokov, P. S. Lopuk, V. E. Levkevitrs,  2005  Thành tạo bờ các hồ chưa nhỏ vùng rừng (Nguyễn Thanh Sơn)
 6. A.M. Vlađimirov, Iu.I. Liakhin, L.T. Matveev, V.G. Orlov, 2005   Bảo vệ môi trường (Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn, Dư Văn Toán)
 7. Philip B. Bedient, Wayne C. Huber. 2003  Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt (Nguyễn Thanh Sơn)
 8. C. T. Haan, H. P. Johnson, D. L. Brakensiek, 2002 Mô hình thủy văn lưu vực nhỏ  (Nguyễn Thanh Sơn)
 9. A. V. Rodjestvenski, A. I. Tsebotarev, 1999 Các phương pháp thống kê trong thủy văn  (Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh)
 10. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Quý Phượng, Trần Ngọc Anh - Thủy văn thực hành. Phần 1 - Giáo trình ĐHKHTN, 2004

TẠP CHÍ  -  KỶ YẾU HỘI THẢO

2019

 1. Can Thu Van, Doan Quang Tri, Nguyen Thanh Son, Tran Thi Thu Thao and Do Thi Hong Hoa, (2019) Determining the vulnerability index in the context of high floods in An Giang province 2019 5th International Conference on Environment and Renewable Energy, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science307(2019) 012015IOP Publishingdoi:10.1088/1755-1315/307/1/012015

2018

 1. Tran Thi Diem Loan, Can Thu Van, Nguyen Thanh Son and Do Thi Hong Hoa 2018 Establishing the Method for Assessing Flood Vulnerability in Ho Chi Minh City, VietnamA Case Study in District 6 Journal of Environmental Science and Engineering B 7 2018 72-82 doi:10.17265/2162-5263/2018.02.005

 

2016

 1. Thanh Son Nguyen, Tuan Anh Luong, Huu Dung Luong Hong Thai Tran 2016 A finite element one-dimensional kinematic wave rainfall-runoff model. Pacific Science Review A: Natural Science and Engineering xxx (2016) 1 - 8
 2. Can Thu Van, Nguyen Thanh Son and Phan Vu Hoang Phuong 2016 Establishing the Basic Indicator for the Calculation of the Flood Vulnerability Index for River Basins in Vietnam . Journal of Environmental Science and Engineering B 5 (2016) 390-394.  doi:10.17265/2162-5263/2016.08.003
 3. Nguyễn Thanh Sơn, Phan Ngọc Thắng, Nguyễn Xuân Tiến, 2016 Phân tích tình hình ngập úng và lũ lụt miền hạ du lưu vực sông Lam  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016167
 4. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Quang Hưng, Phan Ngọc Thắng, 2016 Xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương và các giải pháp hạn chế tổn thương do lũ trên lưu vực sông Bến Hải - Thạch Hãn Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016 175
 5. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, 2016 Nghiên cứu mô phỏng thủy văn, thủy lựcvùng đồng bằng sông Cửu Long để đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đê bao đến sự thay đổi dòng chảy mặt vùng Đồng Tháp Mười  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016, 256
 6. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, 2016 Nghiên cứu thiết lập phương pháp cơ bản đánh giá rủi ro lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016264
 7. Nguyễn Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Liên, 2016, Ứng dụng mô hình Mike 11 mô phỏng quá trình lan truyền chất ô nhiễm donuôi trồng thủy sản trên một số sông lớn tỉnh Quảng Trị  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 32, Số 3S, 2016250

2015

 1. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Quốc Anh 2015 Khai thác sử dụng số liệu mưa vệ tinh trong dự báo lũ lưu vực sông Mê Kông (từ Chiang Saen đến  Strung Streng). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 222 - 230
 2. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Phan Ngọc Thắng 2015 Xây dựng bộ công cụ đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt phù hợp cho các lưu vực sông ở miền Trung, Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 277 - 285
 3. Lương Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Thu Hiền, 2015, Đánh giá kết quả tính lũ thiết kế bằng các đường phân phối tần suất khác nhau. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 1-5
 4. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Trương Thị Minh Thư 2015 Nghiên cứu áp dụng công thức Balica – Unesco để đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lụt huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 3S tr. 247 - 252
 5. Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Vũ Anh Tuấn, 2015Tổng quan các phương pháp xử lý có khả năng áp dụng để xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Quảng Trị Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr. 39 - 47 
 6. Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, 2015 Đánh giá tính dễ bị tổn thương lũ lụt các lưu vực sông Thạch Hãn và Bến Hải Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr. 48 - 55
 7. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Phạm Lê Phương, Nguyễn Hùng Trí, Nguyễn Thanh Lợi, 2015 Diễn biến dòng chảy tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2035 theo kịch bản Biến đổi khí hậu Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr.  78 - 84
 8. Lương Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Sơn, 2015 Kinh nghiệm áp dụng mô hình thủy văn, thủy lực trong dự báo thủy văn Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr. 1-5
 9. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, 2015 Xây dựng phương pháp tính trọng số để xác định chỉ số dễ bị tổn thương lũ lụt lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr. 93 - 102
 10. Ngô Chí Tuấn, Phạm Lê Phương, Lê Viết Thìn, Nguyễn Thanh Sơn, 2015 Diễn biến khí hậu tỉnh Quảng Trị thời kỳ 1993 - 2013 và thời kỳ chịu tác động của biến đổi khí hậu 2015-2035 Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr. 85 -92

2014

 1. Nguyễn Quang Hung, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh 2014 Xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do lũ lụt cho lưu vực Thạch Hãn - Bến Hải  Hội thảo Quốc gia về Biến đổi Khí hậu -Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và đề xuất các giải pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu Đà Nẵng, Việt Nam tr. 105 -114
 2. Đặng Đình Khá,  Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh 2014 - Xây dựng bản đồ nguy cơ lũ, tính nhạy, khả năng chống chịu với lũ phục vụ xây dựng bản đồ tổn thương với lũ  trên lưu vực sông Lam  Hội thảo Quốc gia về Biến đổi Khí hậu -Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương và đề xuất các giải pháp thích ứng với Biến đổi khí hậu Đà Nẵng, Việt Nam tr. 115 -119
 3. Nguyễn Thanh Sơn, Cấn Thu Văn. 2014 Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương - Lý luận và thực tiễn. Phần 3: Tính toán chỉ số dễ bị tổn thương do lũ bằng phương pháp trọng số - Thử nghiệm cho đơn vị cấp xã vùng hạ lưu sông Thu Bồn Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 4S tr. 150-158
 4. Tran Ngoc Anh, Dang Dinh Kha, Dang Dinh Duc, Nguyen Thanh Son 2014. Hydraulic modelling for flood vulnerability assessment, case study in river basins in North Central VietnamConference on Integrated Water Resource Management, Management Policy and Decision Making Supports. Jacques Cartier, Ho Chi Minh City, 27-28 November 2014
 5. Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Xuân Tiến, Lê Viết Thìn 2014  Thử nghiệm đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực hạ lưu sông Lam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 645tr. 13 - 20
 6. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh và Ngô Chí Tuấn:2014 Xây dựng chỉ số dễ bị tổn thương lũ lụt sử dụng phương pháp phân tích hệ thống phân cấp (AHP) - Thử nghiệm cho vài đơn vị cấp xã tỉnh Quảng Nam thuộc vùng hạ lưu sông Thu BồnTạp chí Khí tượng Thủy văn số 643tr. 10 - 18.
 7. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn,  Ngô Chí Tuấn và  Nguyễn Xuân Tiến: 2014 Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng đất đến kết quả tính toán chỉ số dễ bị tổn thương do lũ – Áp dụng tính cho huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam thuộc hạ du lưu vực sông Thu BồnTạp chí Khí tượng Thủy văn số 643tr. 40 - 44
 8. Nguyen Quang Hung, Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh, Dang Dinh Kha 2014 Development and application of Flood Vulnerability Indies for commune level – A case study in Lam river basin, Nghe An province, VietnamInternational Young Researchers Workshop River Basin Environment and Management, 8-9 February, 2014 Asian Institute of Technology, Thailand
 9. Phung Dang Hieu, Phan Ngoc Vinh, Du Van Toan, Nguyen Thanh Son 2014 Study of wave - wind interaction at a seawall using a numerical wave channelJ. Applied Math. Modelinghttp://www.sciencedirect.com / science/ article/pii/  S0307904X1 400208X

2013

 1. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Hoàng Thái Bình, Đỗ Thị Hoàng Dung, Bùi Minh Sơn,Nguyễn Thanh Sơn2013 Xây dựng phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới công trình hạ tầng kỹ thuật thử nghiệm cho khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 29, Số 4  tr. 1-12
 2. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá 2013 Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương - Lý luận và thực tiễn Phần 2. Áp dụng thử nghiệm tính toán chỉ số dễ bị tổn thương do lũ thuộc lưu vực sông Lam - tỉnh Nghệ ATạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 223 - 232
 3. Trịnh Minh Ngọc, Vũ Văn Phái, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Dương 2013 Thiết lập khung đánh giá DSPIR trong nghiên cứu tính dễ tổn thương của hệ thống tài nguyên nước đối với lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.143 - 151
 4. Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Quang Hưng, Cấn Thu Văn 2013. Xây dựng bộ mẫu phiếu điều tra khả năng chống chịu với lũ lụt của người dân phục vụ đánh giá khả năng dễ bị tổn thương do lũ lụTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 87-100
 5. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Tiền Giang và Nguyễn Quang Hưng, 2013 Đánh giá các nguồn nước phục vụ nuôi trông thủy sản ở tỉnh Quảng Trị. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 134-140
 6. Đặng Đình Đức, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Khá, Nguyễn Ý Như, 2013 Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 56-63
 7. Nguyễn Văn Hiếu, Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn, 2013 Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt và mô phỏng phương án xây dựng đê cho lưu vực sông Lại Giang.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 64-71
 8. Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Ý Như, 2013 Đánh giá tính dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ Đáy.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 126-133
 9. Tran Ngoc Anh, Shinichiro Onda, Nguyen Duc Hanh and Nguyen Thanh Son 2013 - 3D Simulation of Flows Around Hydraulic StructuresThe 14th Asia Congress of Fluid Mechanics - ACFM14. October 15 - 19, Hanoi and Ha Long, Vietnam 942
 10. Tran Hong Thai, Luong Huu Dung, Hoang Minh Tuyen, Nguyen Thanh Son2013 Impacts of indundatio n on land use under climate change context in Cuu Long Delta  The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam,1152
 11. Hoang Duc Cuong. Tran Dinh Trong, Nguyen Thanh Son 2013 Climate Change: Precipitation Projection for Vietnam Simulated by a Super-high-resolution Model. The 14th Asia Congress of Fluid Mechanics - ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam 1193
 12. Cấn Thu Văn, Nguyễn Thanh Sơn 2013 Các chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương lũ lụt và phương pháp tính toán. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu lần thứ XVI - Tập II. Thủy văn - Tài nguyên nước, Biển, Môi trường, 27-29 Tháng 6 - 2013, Thành phố Hồ Chí Minh, tr 203 - 211.
2012
 1. Nguyễn Thanh Sơn, Cấn Thu Văn, 2012 Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương  - Lý luận và thực tiễn. Phần 1. Khả năng ứng dụng trong đánh giá tính dễ bị tổn thương lũ lụt ở Miền Trung Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.115-122
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Vũ Anh Tuấn, 2012  Các nguồn nước mặt có nguy cơ ô nhiễm, suy thoái và cạn kiệt ở tỉnh Khánh Hòa Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.123 -128
 3. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Thị Thu Hương, Trịnh Xuân Quảng, Phạm Mạnh Cổn, Đặng Đình Khá, Đặng Đình Đức,2012  Đánh giá nguy cơ ngập lụt các khu vực trũng tỉnh Hưng Yên Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr.1-8
 4. Đặng Đình Đức, Đặng Đình Khá, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phương Nhung, 2012Khôi phục số liệu dòng chảy tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình NAM  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.16-22
 5. Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn,Trần Ngọc Anh, Bùi Minh Sơn, 2012 Chất lượng nước mặt tỉnh Khánh Hòa – Kết quả điều tra năm 2011 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 48-56 
 6. Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Hoàng Thái Bình, Ngô Chí Tuấn 2012 Xây dựng bản đồ hiện trạng, tiềm năng và chất lượng tài nguyên nước mặt tỉnh Khánh Hòa Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S   tr. 86-91
 7. Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Ý Như,  Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Minh Ngọc, 2012, Nhu cầu sử dụng nước tỉnh Khánh Hòa - Hiện trạng và tương lai Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S  tr.92-99
 8. Nguyễn Ý Như,Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Bùi Minh Sơn, 2012 Đánh giá dòng chảy năm tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh biến đổi khí hậu Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số 3S tr.100-107
 9. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, 2012Cân bằng nước các lưu vực sông tỉnh Khánh Hòa bằng mô hình MIKE BASIN, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 28, số  3S tr.173-181
 10. Trần Ngọc Anh, Đặng Đình Đức, Nguyến Thế Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Thái Bình, 2012. Mô phỏng ngập lụt khu vực hạ lưu đập Cửa Đạt đến Bái Thượng, Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012.tr. 1-7
 11. Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Bùi Minh Sơn, Hoàng Thái Bình, 2012. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước các hồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc gia về Khí tượng, Thủy văn, Môi trường và Biến đổi  khí hậu lần thứ XV. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước, môi trường và Biển. NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, tháng 3 năm 2012, tr. 141-150
2011
 1. Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn 2011Biến đổi dòng chảy kiệt trong bối cảnh Biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Nhuệ ĐáyTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 3S, tr. 39-43
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn, Văn Thị Hằng, Nguyễn Ý Như, 2011Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến đổi tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 218
 3. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như, Trần Ngọc Anh, Lê Thị Hường, 2011Khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số1S, 227
 4. Nguyễn Ý Như, Lê Văn Linh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, 2011. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 192
 5. Cấn Thu Văn, Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn2011Ứng dụng mô hình MIKE-FLOOD tính toán ngập lụt hạ lưu sông Ba Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệTập 27, số 1S, 273
 6. Đặng Đình Đức, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn, 2011Ứng dụng mô hình MIKE FLOOD tính toán ngập lụt hệ thống sông Nhuệ - Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 27, số 1S, 37
 7. Nguyen Tho Sao, Tran Ngoc Anh, Nguyen Thanh Son, Dinh Van Uu, 2011 Case study: Impacst of improfer structure design on beach erosion and proposal measures fo Cua Tung beach in Centre VietnamVietnam - Sweden Research Cooperation Programme. Proceeding the final scientific worshop on " The Evolution and Sustainable Managment of ther Coastal Areas in   VietnamNinh Binh, 8-9 December, 2011, tr. 67-82
 8. Nguyen Y Nhu, Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh, Nguyen Quang Trung, 2011The potential impacts of climate change on flood flow in Nhue – Day river basin 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha TrangVietnam 411-420.
 9. Đang Đinh Kha, Tran Ngoc Anh and Nguyen Thanh Son2011Flood vulnerability assessment of downstream area in Thach Han river basin, Quang Tri province 2nd MAHASRI-Hy ARC? workshop, August 22-24, 2011, Nha Trang, Vietnam 295-304.
2010
 1. Nguyen Tho Sao, Tran Ngoc AnhNguyen Thanh Son, Hoang Thai Binh 2010 Structural measures to restore Cua Tung beaches, Quang Tri province VNU Journal of Science, Earth Sciences. Volume 26, No2, 98-103
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Tran Ngoc Anh 2010Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị - Kết quả điều tra năm 2008 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 443
 3. Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Thanh Sơn 2010Ứng dụng mô hình NAM khôi phục số liệu dòng chảy lưu vực sông Cầu. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 419
 4. Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn 2010. Tính toán nhu cầu nước các ngành kinh tế lưu vực sông Cầu. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 413
 5. Nguyễn Thọ Sáo, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Đào Văn Giang 2010Đánh giá tác động công trình đến bức tranh thủy động lực khu vực ven bờ cửa sông Bến Hải, Quảng Trị Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 435
 6. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ý Như 2010Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cầu bằng mô hình MIKE BASIN. Định hướng và phát triển. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 26, số 3S, 463
 7. Lê Thị Hường, Nguyễn Thanh Sơn2010Ứng dụng mô hình NAM khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy.Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa hoc lần thứ XIII. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước và Biển, Môi trường và Đa dạng sinh học. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Thác Bà - 10/2010, tr. 87-94
 8. Lê Văn Linh, Nguyễn Thanh Sơn2010 Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa hoc lần thứ XIII. Tập 2. Thủy văn - Tài nguyên nước và Biển, Môi trường và Đa dạng sinh học. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Thác Bà - 10/2010, tr. 95-101
 9. Y-Nhu Nguyen, Thanh-Son Nguyen, Thi-Minh-Ha Ho, 2010 Study The Impacts of Climate on Streamflow Regime in The Part of Nhue and Day River Basin in Hanoi City Territory. Proceedings of the fifth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resourses. (APHW) Ha noi,Vietnam  8-9 Noveber, 2010, 92
 10. Tran Ngoc Anh, Nguyen Tho Sao, Nguyen Thanh Son, Nguyen Tien Giang, Tran Anh Tuan, Hoang Thai Binh, Dang Dinh Kha, 2010 Hydrodinamic Modeling Inundation Mapping For River Basins in Quang Tri Province , Central Vietnam. Proceedings of the fifth Conference of Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resourses. (APHW)  Ha noi,Vietnam  8-9 Noveber, 2010, 164
2009
 1. Nguyễn Thanh Sơn, Phan Ngọc Thắng 2009Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang bằng mô hình IQQMTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009 499 Hà Nội
 2. Nguyen Thanh Son, Nguyen Y Như, 2009Applying SWAT model to simulate streamflow in Ben Hai River Basin in response to climate change scenariosJournal of Science, Earth Sciences, VNU, Volum 25, No3
 3. Phạm Thị Phương Chi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiền Giang, Tom Doldersum 2009Sử dụng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy các thông số trong mô hình WetSpa cải tiến (Thử nghiệm trên lưu vực sông Vệ) Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009,  397 Hà Nội
 4. Nguyễn Ý Như, Nguyễn Thanh Sơn 2009 Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát ảnh hưởng của các kịch bản sử dụng đất đối với dòng chảy lưu vực sông Bến Hải Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009, tr 492-498. Hà Nội.
 5. Nguyễn Thanh Sơn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Tiền Giang, Ngô Chí Tuấn , Nguyễn Đức Hạnh,Nguyễn Hiệu,Đặng Văn Bào 2009Nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý phục vụ theo tiêu chí bền vững. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 1S – 2009, tr 95-102. Hà Nội
 6. Ngô Chí Tuấn, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn 2009  Cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị bằng mô hình MIKE BASIN. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009, tr 535 -541. Hà Nội.
 7. Ngô Chí Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn 2009, Xây dựng bản đồ chuẩn mưa năm và chuẩn dòng chảy năm tỉnh Quảng Bình. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 1S – 2009, tr 124-132. Hà Nội.
 8. Nguyễn Tiền Giang, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Anh Phương, Ngô Chí Tuấn , Nguyễn Đức Hạnh 2009Đánh giá hiện trạng và dự báo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước do nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ tỉnh Quảng Trị.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 1S – 2009, tr 35-45. Hà Nội.
 9. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thanh Sơn, Ngô Chí Tuấn , Nguyễn Đức Hạnh,Nguyễn Trần Hoàng, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hữu Nam.2009  Dự tính xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Quảng Trị theo các kịch bản phát triển kinh tế xã hội đến 2020. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 1S – 2009, tr 1-12. Hà Nội.
 10. Trần Ngọc Anh , Nguyễn Trần Hoàng, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tiền Giang 2009Khả năng áp dụng mô hình MODFLOW tính toán và dự báo trữ lượng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.25 số 3S – 2009, 372, Hà Nội.
2008
 1. Nguyễn Thanh Sơn 2008Hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu trong phương pháp SCS bằng thực nghiệm số cho lưu vực sông Tả Trạch trạm Thượng NhậtTạp chí Các khoa học về Trái Đất. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 4 (T30)/2008 tr. 369 -374, Hà Nội
 2. Nguyen Tien Giang, Tran Anh Phuong, Tran Ngoc AnhNguyen Thanh Son, Nguyen Truong Khoa 2008Using multi-criteria analysis as a tool to select the feasible measures for sustainable development of braskish water shrimp culture in Quang Tri Provinc. VNU Journal of Science, Earth Sciences Vol 24(2008) No 2, 2008 pp. 66-78, Hanoi
 3. Nguyen Thanh Son, Luong Tuan Anh, Tran Tan TienTran Ngoc Anh2008Using numerical predicted rainfall data for a distributed hydrological model to enhance flood forecast: A case study in Central Vietnam”International Training Workshop for Typhoon and Flood Disaster Reduction 2008Taipei, May 5-9, 2008 (ITW2008
2006
 1. Nguyễn Thanh Sơn 2006Thực nghiệm số công thức tính thấm trong phương pháp SCS cho lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 1PT –2006, tr. 20-26, Hà Nội
 2. Nguyễn Thanh Sơn 2006Áp dụng mô hình 1DKWM – FEM & SCS đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến dòng chảy lũ trên một số sông ngòi Miền Trung Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 2B PT – 2006, tr. 149-157, Hà Nội
 3. Nguyễn Thanh Sơn 2006Quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước tỉnh Quảng Trị đến 2010 Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 2B PT – 2006, tr. 139-148, Hà Nội
 4. Nguyễn Thanh Sơn 2006Kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình 1DKWM – FEM & SCS lưu vực sông Tả Trạch trạm Thượng Nhật Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 3 – 2006 tr. 53-61, Hà Nội
 5. Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thanh Sơn 2006 Kết quả ứng dụng mô hình NLRRM khôi phục số liệu quá trình dòng chảy các lưu vực sông tỉnh Quảng Trị.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 2B PT – 2006, tr 80-90. Hà Nội.
 6. Lương Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Sơn 2006,  Một cách giải hệ phương trình vi phân thường phi tuyến tính trong mô hình phần tử hữu hạn sóng động học một chiều. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 4 – 2006, tr 27-33. Hà Nội.
 7. Trương Quang Hải, Nguyễn Thanh Sơn 2006Kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình 1D KWM – FEM & SCS lưu vực sông Trà Khúc – trạm Sơn Giang Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XXII, số 4PT – 2006, tr 67-75. Hà Nội
 8. Tran Tan TienNguyen Thanh SonNguyen Minh Truong, Ngo Chi Tuan , and Cong Thanh 2006An Integraed System to Forecast Flood in Tra Khuc River Basin for 3-day TermVietnam - Japan joint workshop on Asian monsoon, pp. 173-182. Ha Long, Vietnam
 9. Nguyễn Thanh Sơn 2006.  Kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình 1D KWM – FEM & SCS lưu vực sông Trà Khúc trạm Sơn Giang Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Khoa học trường ĐHKHTN  Ngành Địa lý - Địa chính năm 2006.
2004
 1. Nguyễn Thanh SơnNgô Chí Tuấn 2004  Kết quả mô phỏng lũ bằng mô hình sóng động học một chiều lưu vực sông Vệ  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XX, số 3PT 2004, tr. 44-50, Hà Nội
2003
 1. Nguyen Thanh Son, Tran Ngoc Anh 2003On the sedimentation and erosion Huong river segment crossing over Hue cityJournal of Science, Natural Scienses and Technology T.XIX, No 1-2003, pp 82-89, Hanoi
 2. Nguyễn Thanh Sơn, Lương Tuấn Anh 2003Áp dụng mô hình thuỷ động học các phần tử hữu hạn mô tả quá trình dòng chảy lưu vực Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, T.XIX, số 1-2003, tr. 90-99, Hà Nội.
 3. Trần Thục, Lương Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Sơn 2003, Nghiên cứu mô hình thuỷ động lực mưa - dòng chảy trong tính toán và dự báo dòng chảy lũTuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học lần thứ 8. Viện Khí tượng thuỷ văn, Bộ Tài nguyên & Môi trường 12/2003, tr. 222-227, Hà Nội
1998
 1. Nguyễn Thanh Sơn 1998, Định hướng quy hoạch sử dụng nước lưu vực đầm Trà Ổ, tỉnh Bình Định Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiTuyển tập các công trình khoa học. Tháng 4-1998, tr. 29-35, Hà Nội
 2. Nguyễn Thanh Sơn 1998, Thực trạng bồi xói qua kết quả khảo sát đoạn sông Hương từ Vạn Niên đến Bao Vinh. Tập san Khoa học và Kỹ thuật, Khí tượng Thuỷ văn. Số 447, tháng 3/1998, tr. 38-42, Hà Nội
1985
 1. Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thị Phương Loan 1985, Đánh giá tài nguyên nước vùng Võ Lao, Khải Xuân, Đồng Xuân, Thanh Hoà Vĩnh Phú, Tuyển tập các báo cáo Chương trình Tài nguyên và Môi trường 5202, Vĩnh Phú,  tr. 78-82, 1985