Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 5 từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
30/01/2023

9h30: BCN Khoa chúc tết cán bộ toàn Khoa (P.140T8)

10h00: BGH chúc Tết cán bộ toàn Khoa (P.140T8)

08h00 (Coi thi ca 2): Mạnh Duy, Thanh Hà, Quỳnh Hoa, Kim Cương, Tiến Đạt 

 

12h30 (coi thi ca 4): Hồng Quang, Quỳnh Hoa, Tiến Đạt

12h30 (Hỏi thi ca 4): Nguyễn Minh Trường & Đoàn Mạnh Duy (101T5); 

Thứ ba
31/01/2023

08h00 (Hỏi thi ca 2): Nguyễn Đức Hạnh & Nguyễn Quang Hưng (102T4)

08h00 (Coi thi ca 2): Mạnh Duy, Thanh Hà, Quỳnh Hoa, Kim Cương, Tiến Đạt 

12h30 (Hỏi thi ca 4): Nguyễn Hồng Quang & Nguyễn Kim Cương (102T4)

12h30 (coi thi ca 4): Minh Tuân, Đức Hạnh, Minh Ngọc

Thứ tư
01/02/2023

08h00 (Coi thi ca 2): Mạnh Duy, Thanh Hà, Quỳnh Hoa, Kim Cương, Tiến Đạt

 

12h30 (coi thi ca 4): Minh Ngọc, Hồng Quang

12h30 (Hỏi thi ca 4): Bùi Minh Tuân & Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (108T5); Công Thanh & Đoàn Mạnh Duy (102T5)

Thứ năm
02/02/2023

08h00 (Coi thi ca 2): Đình Khá, Minh Tuân, Mạnh Duy

12h30 (coi thi ca 4): Đức Hạnh, Đình Khá

Thứ sáu
03/02/2023

08h00 (Coi thi ca 2): Đức Hạnh

08h00 (Hỏi thi ca 2): Phạm Tiến Đạt & Hà Thanh Hương (101T5)

12h30 (coi thi ca 4): Tiến Đạt, Thanh Hà, Quỳnh Hoa, Minh Tuân, Minh Ngọc

Thứ bảy
04/02/2023

08h00 (Hỏi thi ca 2):  Phạm Tiến Đạt & Hà Thanh Hương (105T5); Nguyễn Minh Trường & Đoàn Mạnh Duy (101T5)

08h00 (Coi thi ca 2):  Trịnh Hà, Kim Cương

12h30 (coi thi ca 4):  Mạnh Duy, Thanh Hà, Quỳnh Hoa, Minh Tuân, Minh Ngọc, Kim Cương, Tiến Đạt, Trịnh Hà, Hồng Quang