Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 22 từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
29/05/2023

08h00: Coi thi: Bùi Minh Tuân, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Hồng Quang, Đoàn Mạnh Duy, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà, Nguyễn Tân Được

Thứ ba
30/05/2023

08h00: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc

Thứ tư
31/05/2023

08h00: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh, Bùi Minh Tuân, Trịnh Minh Ngọc, Trịnh Thị Lê Hà, Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Tân Được

08h00: Hỏi thi: Trần Ngọc Anh; Đặng Đình Khá (106T5)

12h30: Coi thi: Đặng Đình Khá

15h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy; Đặng Đình Khá

Thứ năm
01/06/2023

08h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Phạm Tiến Đạt, Nguyễn Tân Được, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Hồng Quang

14h00: Họp hội đồng chấm KLTN (P.140T8)

12h30: Coi thi: Nguyễn Hồng Quang

15h00: Coi thi: Nguyễn Hồng Quang

Thứ sáu
02/06/2023

10h00: Họp về việc xây dựng phần mềm tính giờ làm việc đối với giảng viên và nghiên cứu viên (P.301T1; TP: Đ. Hòa)

08h00: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp K64 năm 2023

- Ngành Hải dương học (P. 140T8)

- Ngành Khí tượng và Khí hậu học (P.501 & 502 T3)

11h45: Họp hội đồng chấm KLTN (P.140T8)

08h00: Coi thi: Trịnh Minh Ngọc, Đặng Thị Thu Hằng

Thứ bảy
03/06/2023

08h00: Hỏi thi: Nguyễn Minh Trường; Đoàn Mạnh Duy (104T5)

08h00 Coi thi: Bùi Minh Tuân, Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc , Nguyễn Tân Được, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Phạm Thanh Hà, Trịnh Thị Lê Hà, Phạm Tiến Đạt