Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 53 từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
28/12/2020

9h: PTK Q.Hưng làm việc với Tổ văn phòng - P140T18

10h:PTK Q.Hưng làm việc với Tổ PR - P140T8

16h00: PTK Q.Hưng dự họp đánh giá xếp loại viên chức quản lý lãnh đạo - P418T1

Thứ tư
30/12/2020

8h30 - PTK Q.Hưng dự lễ trao bằng Tiến sĩ 2020 - 19 Lê Thánh Tông

Thứ sáu
01/01/2021

Chúc mừng năm mới

Toàn khoa nghỉ tết Dương lịch.

Chúc mừng năm mới

Toàn khoa nghỉ tết Dương lịch.