Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 40 từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
28/09/2020

N.H.Quang (7h00-9h50; 310T3); N.H.Quang (9h50-11h5'; 410T5); P.V.Tân (9h00-11h50'; 213T5)

14h - P405T2: Gặp mặt tri ân GS.TS. Hoàng Xuân Cơ, PGS.TS. Lưu Đức Hải, PGS.TS. Đỗ Quang Huy (Quang Hưng dự)

Đ.N.Q.Hoa, N.M.Trường (13h00'-15h50'; 410T5)

Thứ ba
29/09/2020

8h00 Đại hội thi đua yêu nước Đại
học Quốc gia Hà Nội - Hội trường Nguyễn Văn
Đạo. (Giấy mời riêng)

Công Thanh (9h00-11h50; 213T5); N.Đ. Hạnh (9h00-11h50; 310T5); T.L.Hà, N.M.Huấn (9h00-11h50; 410T5)

N.M.Trường (13h00-15h50; 410T5); T.L. Hà (13h00-15h50; 213T5)

Thứ tư
30/09/2020

N.M.Huấn (7h00-9h50; 310T5); N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5); H.T.Hương, N.T.Trang (9h00-11h50; 410T5)

N.K.Cương (13h00-15h50; 410T5); B.M.Tuân (13h00-15h50; 213T5)

Thứ năm
01/10/2020

H.T.Hương (7h00-9h50; 310T5); T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5); T.Q.Đức (9h00-11h50; 213T5);V.T.Hằng (9h00-11h50; 410T5); B.M.Tuân (10h00-11h50; 310T5)

14h00: Seminar mở rộng Luận án TS của NCS. Phạm Trí Thức tại P140 T8. Kính mời các thành viên Hội đồng Khoa học Khoa và các cán bộ quan tâm đến dự.

T.Q.Đức (13h00-15h50; 112T5)

Thứ sáu
02/10/2020

N.M.Trường (7h00-9h50; 213T5); V.T.Vui (7h00-9h50; 310T5)  ; T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5); N.Q.Hưng (9h00-11h50; 410T5)

V.T.Hằng, P.T.Hà (13h00- 15h50; 213T5); P.T.Đat (13h00-15h50'; 112T5)

Chủ nhật
04/10/2020

16h00 Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học
2020 - P. 301, Nhà T1. (C.Thanh dự)