Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 9 từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
27/02/2023

07h00: Minh Trường (410T5); Minh Ngọc (310T5)

09h00: Thanh Hương, Tân Được (213T5)

10h00: Thanh Hà (410T5)

10h00: Họp Ban chấp hành công đoàn Khoa (Đ/c Hòa, Hạnh, Ngọc)

13h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); Minh Tuân (210T5)

15h00: Hồng Quang (410T5); Đức Hạnh (310T5)

 

Thứ ba
28/02/2023

9h30: Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kiểm định AUN-QA các CTĐT Toán - Tin và Thủy văn học. (Q. Hưng dự)

09h00: Hồng Quang (210T5); Kim Cương (310T5); Quang Đức (410T5)

13h00: Kim Cương (210T5); Trịnh Hà (310T5); Quỳnh Hoa; Minh Trường (410T5); Đức Hạnh (203T4; 409T5)

16h00: Đình Khá (310T5); Đức Hạnh (203T4);

Thứ tư
01/03/2023

10h30 Họp HĐ xét tốt nghiệp cho học viên cao học. (P.301, nhà T1; C.Thanh dự).

07h00: Minh Tuân (410T5); Minh Huấn; Tân Được (111T5); Minh Ngọc (310T5)

10h00: Thanh Hà (410T5); Đức Hạnh (310T5)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (403T4); Trịnh Hà (213T5); Tiến Đạt (310T5); P.Văn Tân (504T3); Thanh Hà; Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); 

15h00: Công Thanh (410T5); Quang Hưng (310T5)

Thứ năm
02/03/2023

07h00: Tiền Giang (310T5); Minh Tuân (210T5); Hồng Quang (213T5)

09h00: P.Văn Tân (410T5)

10h00: Minh Ngọc (310T5)

14h00: BGH làm việc với CBCC Khoa KT-TV-HDH. (P. 401, nhà T1; TP: lãnh đạo khoa, chi uỷ, trưởng bộ môn, GS, PGS)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (210T5); Thanh Hằng (410T5); Minh Ngọc (407T5)

Thứ sáu
03/03/2023

07h00: Tân Được (213T5); Ngọc Anh (310T5); Đức Hạnh (208T5; 411T5); 

09h00: Tiến Đạt (504T3); Minh Tuân (410T5); 

10h00: Chí Tuấn (310T5)

10h00: Họp BCH mở rộng (Đ/c Hòa, Hạnh, Ngọc, Hoa, Khá, Hương, Phòng 407T3)

13h00: Đình Khá (310T5)

15h00: Ngọc Anh (211T5)