Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 từ ngày 25/03/2024 đến ngày 31/03/2024:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
25/03/2024

07h00: Tiền Giang (210T5); Minh Huấn, Tân Được (111T5);

09h00: Kim Cương (112T5); Hồng Quang (410T5); Đức Hạnh (210T5)

14h00: Họp hội đồng KHĐT Khoa mở rộng (P.140T8; TP: HĐKHĐT, các cán bộ có học vị TS)

13h00: Thanh Hà (112T5); Minh Ngọc (313T5)

15h00: Minh Trường (112T5);

Thứ ba
26/03/2024

07h00: Tiền Giang (T5); Minh Huấn, Tân Được (111T5);Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5)

09h00: Quang Đức (213T5); Kim Cương (112T5); Đức Hạnh (313T5); Đình Khá (210T5); Thanh Hà, Ý Như (401T4)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (410T5); Văn Tân (112T5); Chí Tuấn (310T5); Hồng Quang (313T5)

Thứ tư
27/03/2024

0700: Tiền Giang (210T5); 

09h00: Hồng Quang (112T5) Quang Hưng (210T5); Công Thanh (410T5); 

10h: Thanh Hằng (313T5)

13h30 Hội nghị triển khai các CTĐT mới. (P.418T1; Tp: C. Thanh, Đ. Hòa dự)

13h00: Minh Tuân (112T5); Tiến Đạt (410T5); Đức Hạnh (313T5); 15h00:Minh Ngọc (313T5)

16h00: Thanh Hà (112T5); 

Thứ năm
28/03/2024

8h30: Hội thảo về giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu nghiên cứu (láng Hòa Lạc; C. Thanh dự)

07h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Đức Hạnh (313T5); Ý Như (210T5); 

09h00: Tân Được (112T5); Công Thanh (310T5); 

10h00: Đình Khá (210T5); Thanh Hà, Ý Như (504T3)

14h30 Hội thảo quốc tế song phương giữa Trường Đại học KHTN và Đại học NTNU, Đài Loan (P.140T8; Mời các thầy cô tham dự)

13h00: Quang Hưng (313T5); Chí Tuấn (210T5); Văn Tân (112T5); Trịnh Lê Hà (410T5);

15h00: Minh Tuân (112T5)

Thứ sáu
29/03/2024

9h00 Tiếp đại diện Trường Đại học NTNU, Đài Loan. (P. 418T1; C.Thanh dự)

07h00: Ngọc Anh (211T5)

09h00: Quang Hưng (313T5); Thanh Hằng, Quỳnh Hoa (213T5); Trịnh Lê Hà (112T5)

13h00: Đức Hạnh (313T5); Ngọc Anh (310T5); Quỳnh Hoa (501T3); Tiến Đạt (410T5)

15h00: Minh Ngọc (313T5)