Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 4 từ ngày 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
25/01/2021

Coi thi:

8h00: Minh Tuân, Quỳnh Hoa, Quốc Trung, Đức Hạnh, Đình Khá, Vũ Vui, Nguyễn Trang, Thanh Hà

9h00: Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Thủy văn học (140T8)

Coi thi:

13h00: Hồng Quang, Quỳnh Hoa, Quốc Trung, Vũ Vui, Ý Như

Thứ ba
26/01/2021

14h00: Hội đồng bảo vệ luận án cấp cơ sở của NCS Ngô Chí Tuấn (Phòng 401T1), kính mời CBGV quan tâm tham dự.

Thứ tư
27/01/2021

Coi thi:

8h00: Minh Tuân, Quỳnh Hoa, Quốc Trung, Đức Hạnh, Đình Khá, Vũ Vui, Thanh Hà

Coi thi:

8h00: T. Lê Hà, Thu Thảo, Ý Như

Thứ năm
28/01/2021

Coi thi:

13h00: Vũ Vui, Thu Thảo