Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 43 từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
24/10/2022

8h30: Họp tổ công tác AUN - Thảo luận về các góp ý của chuyên gia cho bản báo cáo tự đánh giá - 140T8

07h00: Minh Tuân (309-T5); Đức Hạnh (B1, 144XT)

09h00: Công Thanh (213-T5); Thanh Hương (211-T5)

13h00: Đình Khá (404-T5); Trịnh Lê Hà (111-T5)

15h00: Phan Văn Tân (213 - T5)

Thứ ba
25/10/2022

07h00: Đức Hạnh (411-T5)

09h00: Ý Như (308-T5); 

10h00: Minh Tuân (111-T5)

13h00: Đức Hạnh (401-T5); Đình Khá (213-T5); Minh Huấn (304-T4)

15h00: Thanh Hương (211-T5); Minh Ngọc (210- T5)

Thứ tư
26/10/2022

07h00: Đức Hạnh (B1, 144XT)

09h00: Tiến Đạt (103-T5); Minh Trường (213-T5);

13h00: Quỳnh Hoa, Minh Trường (210-T5); Thanh Hương (211-T5); Minh Huấn (403-T5); Ngọc Anh (213-T5); 

16h00: Hồng Quang (310-T5);

Thứ năm
27/10/2022

09h00: Thanh Hằng (213-T5); Thanh Hà (201-T5); 

13h00: Đức Hạnh (401-T5); Minh Trường (213-T5); Trịnh Lê Hà (404-T5); Hồng Quang (403-T5);

13h00: Minh Ngọc (207-T5);

Thứ sáu
28/10/2022

07h00: Thanh Hà (213-T5); Đức Hạnh (411-T5)

09h00: Thanh Hương (310-T5); Minh Huấn, Ngọc Anh (104-T5); Quang Hưng (210-T5); Kim Cương (512T4)

13h00: Trịnh Lê Hà (201-T5); Quang Đức (213-T5);

15h00: Quang Hưng, Đức Hạnh (309-T5)