Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 30 từ ngày 24/07/2023 đến ngày 30/07/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
24/07/2023

●14h00 Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng mở rộng
(P. 418, nhà T1: C.Thanh dự).

Thứ ba
25/07/2023

10h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học chính quy năm 2023. (P. 301T1; C. Thanh dự)

10h45: Họp về Điều chỉnh và Cập nhật chương trình đào tạo năm 2023 (P. 301T1; C. Thanh, Q. Hưng, Đ. Hòa dự)

Thứ năm
27/07/2023

8h30: Hội thảo Cải tiến công tác đánh giá cán bộ của dự án PHER (P. 301, nhà T1; TP: C. Thanh, Đ. Hòa)

14h00: Hội thảo Cải tiến công tác đánh giá cán bộ của dự án PHER (P. 301, nhà T1; TP: C. Thanh, Đ. Hòa)

Thứ sáu
28/07/2023

14h00: Họp tổ chuyên gia điều chỉnh khung chương trình của Khoa (P. 140T8; TP: BCN Khoa, Hội đồng KHĐT Khoa, Trưởng/ Phó BM, trợ lý đào tạo)