Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 8 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
22/02/2021

9h45 Ban lãnh đạo Khoa đón tiếp Đại diện Trường chúc tết. (phòng 403T3)

10h15 Ban lãnh đạo Khoa chúc tết đầu năm tại các bộ môn

9h00-11h50: Nguyễn Minh Huấn; Vũ Thị Vui (111T5); Nguyễn Minh Trường (106T5); Vũ Văn Thăng (410T5); Trịnh Lê Hà (112T5)

14h Họp giao ban (p.403T3-TP: BCNK)

13h00-14h50: Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Hồng Quang (107T5); Phạm Thanh Hà; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (410T5)

13h00-15h50: Hà Thanh Hương (310T5); Bùi Minh Tuân; Nguyễn Minh Trường (106T5)

16h00-17h50: Đặng Đình Khá (107T5); Nguyễn Minh Huấn (410T5)

Thứ ba
23/02/2021

7h00-9h50: Đặng Đình Khá (310T5)

9h00-11h50: Vũ Thanh Hằng; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (103T4); Nguyễn Hồng Quang (410T5)

10h00-11h50: Phạm Thanh Hà; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (108T5); Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Hồng Quang (109T5); Nguyễn Đức Hạnh (402T4)

15h00-17h50: Phan Văn Tân; Phạm Thanh Hà (104T5)

Thứ tư
24/02/2021

9h00-11h50: Phạm Tiến Đạt (410T5)

10h00-11h50: Bùi Minh Tuân; Nguyễn Đức Hạnh (211T5)

15h00 Họp quy trình bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn - Bộ môn Khí tượng và Biến đổi Khí hậu (phòng 140T8-TP: cán bộ BMKT và BDKH)

16h00 Họp quy trình kéo dài Trưởng Bộ môn - Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển (phòng 140T8-TP: cán bộ Khoa học và Công nghệ Biển)

13h00-15h50: Nguyễn Minh Huấn; Nguyễn Thị Trang (410T5); Vũ Thanh Hăng (310T5)

Thứ năm
25/02/2021

7h00-9h50: Nguyễn Ý Như; Hoàng Thu Thảo (105T5); Phạm Tiến Đạt; Nguyễn Thị Trang (112T5)

9h00-11h50: Trịnh Thị Lê Hà (410T5)

10h00-11h50: Phan Văn Tân; Phạm Thanh Hà (107T5)

15h00 Họp Ban lãnh đạo Khoa, Chi đoàn, Công đoàn, Bí thư Liên chi đoàn, Bí thư chi đoàn CB, tổ trưởng tổ văn phòng về xây dựng kế hoạch 2021 (p.140T8)

13h00-14h50: Phạm Thanh Hà; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (410T5); Nguyễn Đức Hạnh (409T5)

14h00-16h50: Nguyễn Ý Như; Hoàng Thu Thảo (108T5)

15h00-17h50: Nguyễn Minh Trường; Đào Nguyễn Quỳnh Hoa (410T5); Nguyễn Đức Hạnh (411T5)

16h00-17h50: Phan Văn Tân; Phạm Thanh Hà (104T5)

 

Thứ sáu
26/02/2021

9h00-11h50: Vũ Thị Vui (112T5); Nguyễn Tiền Giang; Hoàng Thu Thảo (410T5); Đặng Đình Khá; Nguyễn Đức Hạnh; Hoàng Thu Thảo (310T5);

10h00-11h50: Bùi Minh Tuân; Nguyễn Đức Hạnh (210T5)

 

15h00 Họp quy trình bổ nhiệm Trưởng Bộ môn - Bộ môn Thủy văn và TNN (phòng 140T8-TP: cán bộ TV và TNN)