Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 39 từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ sáu
25/09/2020

10h00: Họp xét học vụ, xét tốt nghiệp sinh viên đại học đợt tháng 9/2020 và triển khai công tác đào tạo năm học 2020-2021 (Địa điểm: phòng 418 T1; Thành phần: Kim Cương; Đào Hoà)

Thứ bảy
26/09/2020

8h30: Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Đinh Bá Duy (Địa điểm: Phòng 140T8; Thành phần: Thành viên HĐ và khách mời)