Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 34 từ ngày 21/08/2023 đến ngày 27/08/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
21/08/2023

15h00: Họp hội đồng tuyển sinh (301T1. C.Thanh dự)

Thứ ba
22/08/2023

13h30: Họp chi ủy (P. 140T8)

14h00: Họp chi bộ (P.140T8)

Thứ tư
23/08/2023

07h30: Coi thi hè (Đ/c Hòa, Hoa, Duy, Ngọc)

09h00: Họp triển khai hoạt động công tác sinh viên năm học 2023-2024 (P418T1; TP: Q. Hưng, Đ. Hằng)

Thứ năm
24/08/2023

14h00: Họp tổ chuyên gia thẩm định khung ct đào tạo ĐH (P.140T8)

Thứ sáu
25/08/2023

08h30: Hội nghị tổng kết công đoàn năm học 2022-2023 (Đ/c Hòa, Tuân, Ngọc, Phòng 418T1)