Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 47 từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
20/11/2023

●8h30 Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11 (Hội trường tầng 7, nhà T5; TP: C. Thanh, Q. Hưng, P.V. Tân,  N. Anh, Q.Đức, T. Hằng, M. Trường, T. Giang, M. Huấn, T. Hương, T. Hà, Đ. Hòa).

09h00: Tiến Đạt (209T5);  

10h00: Đức Hạnh (111T5); 

13h00: Minh Ngọc (413T5); Thanh Hương (402T4); Tân Được (410T5); Kim Cương (107T5); Quang Hưng (513T5); Đức Hạnh (411T5)

Thứ ba
21/11/2023

07h00: Đình Khá (311T5); Đức Hạnh, Quang Hưng (210T5)

13h00: P.Văn Tân (111T5); Ý Như (210T5); Thanh Hằng, Phan Hiền (204T5); Tiến Đạt (407T5)

15h00: Đình Khá (410T5)

Thứ tư
22/11/2023

09h00: Thanh Hương (413T5); Kim Cương (506T3); Minh Huấn & Tân Được (403T5)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Hồng Quang (407T5); Minh Ngọc (401T3)

15h00: Minh Trường (413T5)

Thứ năm
23/11/2023

9h00: Găp mặt nhà tuyển dụng Egssurvey (P. 140T8; TP: BCN Khoa, Cán bộ BM KHCN Biển)

 

07h00: Minh Trường (211T5);

09h00: Minh Ngọc & Quang Hưng (204T5)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Thanh Hương (201T5); Ý Như (513T5); Chí Tuấn (111T5); Công Thanh (402T4);

15h00: Quang Hưng (111T5) 

Thứ sáu
24/11/2023

07h00: Đức Hạnh (210T5); Thanh Hương (311T5); Ngọc Anh (209T5); 

09h00: Quang Đức (309T5); Ngọc Anh & Đức Hạnh & Đình Khá (508T3); Đức Hạnh (411T5)

13h00: Công Thanh (112T5); Thanh Hằng & Thanh Hiền (211T5); T.Lê Hà (506T3); 

15h00: Đình Khá (211T5)

Thứ bảy
25/11/2023

6h00: Thực tập thực tế tại Hòa Bình

Thực tập thực tế tại Hòa Bình

Chủ nhật
26/11/2023

Thực tập thực tế tại Hòa Bình

Thực tập thực tế tại Hòa Bình