Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
20/03/2023

07h00: Minh Trường (410T5); Minh Ngọc (310T5)

09h00: Thanh Hương, Tân Được (213T5); Đức Hạnh (310T5)

10h00: Thanh Hà (410T5)

●14h00 Họp xét học vụ ĐH. (P.416T1. TP: C.Thanh, Đ. Hòa dự)

13h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); Minh Tuân (210T5)

15h00: Hồng Quang (410T5)

Thứ ba
21/03/2023

●8h15 Khai mạc đánh giá ngoài các CTĐT Toán Tin và Thủy văn học theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA.
Thành phần: theo giấy mời (HT tầng 8, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV).

09:15 – 10:45: Họp tổ phỏng vấn giữa Phái đoàn đánh giá ngoài và các thầy cô thuộc đối tượng Lãnh đạo + Tổ viết báo cáo. (phòng chờ 306C và phòng trao đổi là P.401T1; TP: giấy mời riêng)

11h00-12h30: Họp tổ đánh giá ngoài với đội ngũ giảng viên (P.401T1; TP: giấy mời riêng)

09h00: Hồng Quang (210T5); Kim Cương (310T5); Quang Đức (410T5)

13h30-15h00: Tham quan các địa điểm tại DHKHTN (Q.Hưng chuẩn bị)

15h15-16h55: Họp tổ đánh giá ngoài với đội ngũ hỗ trợ (P.401T1; TP: giấy mời riêng)

17h10-18h40: Họp tổ đánh giá ngoài với Học viên (P.401T1; TP: giấy mời riêng)

13h00: Kim Cương (210T5); Trịnh Hà (310T5); Quỳnh Hoa; Minh Trường (410T5); Đức Hạnh (203T4; 409T5)

16h00: Đình Khá (310T5); Đức Hạnh (203T4);

Thứ tư
22/03/2023

8h30-10h00: Họp tổ đánh giá với cựu học viên (P.401T1 - TP: Giấy mời riêng)

10h15-10h45: Họp tổ đánh giá với nhà tuyển dụng (P.401T1 - TP: Giấy mời riêng) 

07h00: Minh Tuân (410T5); Minh Ngọc (310T5)

10h00: Thanh Hà (410T5); Đức Hạnh (310T5)

12h45-14h45: Họp tổ đánh giá với tổ viết báo cáo SAR (P.401T1 - TP: Giấy mời riêng)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (403T4); Trịnh Hà (213T5); Tiến Đạt (310T5); P.Văn Tân (504T3); Thanh Hà; Quỳnh Hoa (410T5); Tiền Giang (310T5); 

15h00: Công Thanh (410T5); Quang Hưng (310T5)

Thứ năm
23/03/2023

●8h15 Bế mạc đánh giá ngoài các CTĐT Toán Tin và Thủy văn học theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA.
Thành phần: theo giấy mời (HT tầng 8, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV).

8h30: Lễ phát động quốc gia hưởng ứng ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế gới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 (Trực tuyến - C. Thanh dự)

07h00: Tiền Giang (310T5); Minh Tuân (210T5); Hồng Quang (213T5)

09h00: P.Văn Tân (410T5)

10h00: Minh Ngọc (310T5)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (210T5); Thanh Hằng (410T5); Minh Ngọc (407T5)

Thứ sáu
24/03/2023

07h00: Tân Được (213T5); Ngọc Anh (310T5); Đức Hạnh (208T5; 411T5); 

09h00: Tiến Đạt (504T3); Minh Tuân (410T5); 

10h00: Chí Tuấn (310T5)

14h00: Đoàn các thầy cô tiền trạm cho chuyến thực tập thực tế tại Sầm Sơn- Thanh Hóa (Tại cổng trường ĐHKHTN)

13h00: Đình Khá (310T5)

15h00: Ngọc Anh (211T5)

Thứ bảy
25/03/2023

06h00: Chuyến thực tập thực tế thầy và trò HMO tại Sầm Sơn- Thanh Hóa

Chuyến thực tập thực tế thầy và trò HMO tại Sầm Sơn- Thanh Hóa

Chủ nhật
26/03/2023

Chuyến thực tập thực tế thầy và trò HMO tại Sầm Sơn- Thanh Hóa

Chuyến thực tập thực tế thầy và trò HMO tại Sầm Sơn- Thanh Hóa