Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 43 từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
19/10/2020

8h30 P140T8: Họp cán bộ toàn Khoa về các công tác triển khai học kỳ I năm học 2020-2021

 

N.H.Quang (7h00-9h50; 310T5)

P.V.Tân (9h00-11h50; 513T5)

 

Đ.N.Q.Hoa (13h00-15h50; 504T3)

H.T Hương (13h00-15h50; 209T5)

Thứ ba
20/10/2020

Công Thanh (9h00-11h50; 213T5)

N.Đ. Hạnh (9h00-11h50; 310T5)

N.M.Huấn (9h00-11h50; 410T5)

N.M.Trường (13h00-15h50; 410T5)

T.L. Hà (13h00-15h50; 213T5)

T.M.Ngọc(13h00-15h50;210T5)

Thứ tư
21/10/2020

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5)

N.K.Cương (15h00-17h50; 410T5)

B.M.Tuân (13h00-15h50; 213T5)

T. Lê Hà (13h00-15h50; 202T4)

 

Thứ năm
22/10/2020

H.T.Hương (7h00-9h50; 310T5);

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

T.Q.Đức (9h00-11h50; 213T5);

V.T.Hằng (9h00-11h50; 209T3)

B.M.Tuân (10h00-11h50; 310T5)

 

T.Q.Đức (13h00-15h50; 112T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50; 310T5)

Thứ sáu
23/10/2020

N.M.Trường (7h00-9h50; 213T5);

V.T.Vui (7h00-9h50; 310T5) ;

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5);

N.Q.Hưng (9h00-11h50; 410T5)

V.T.Hằng, P.T.Hà (13h00- 15h50; 213T5);

P.T.Đạt (13h00-15h50; 112T5)