Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 38 từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
19/09/2022

08h30: Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Thủy văn (140T8)

 

07h00: Minh Tuân (309-T5); Đức Hạnh (B1, 144XT)

09h00: Công Thanh (213-T5); Thanh Hương (211-T5)

07h00: Minh Tuân (309-T5)

09h00: Công Thanh (213-T5); Thanh Hương (211-T5)

Thứ ba
20/09/2022

08h30: Gặp mặt Tân SV K67 tại 418T1 (Kính mời toàn thể Thầy Cô tham dự)

07h00: Đức Hạnh (411-T5)

09h00: Ý Như (308-T5)

10h00: Minh Tuân (111-T5)

13h00: Đức Hạnh (401-T5); Đình Khá (213-T5); Minh Huấn (304-T4)

15h00: Thanh Hương (211-T5); Minh Ngọc (210- T5)

Thứ tư
21/09/2022

9h00: Họp xét học vụ cho sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2021-2022 (P301T1; C.Thanh, Đ. Hòa dự)

07h00: Đức Hạnh (B1, 144XT)

09h00: Tiến Đạt (103-T5); Minh Trường (213-T5);

13h00: Quỳnh Hoa, Minh Trường (210-T5); Thanh Hương (211-T5); Minh Huấn (403-T5); Ngọc Anh (213-T5); 

16h00: Hồng Quang (310-T5);

Thứ năm
22/09/2022

09h00: Thanh Hằng (213-T5); Thanh Hà (201-T5); 

13h00: Đức Hạnh (401-T5); Minh Trường (213-T5); Trịnh Lê Hà (404-T5); Hồng Quang (403-T5);

13h00: Minh Ngọc (207-T5);

Thứ sáu
23/09/2022

07h00: Thanh Hà (213-T5); Đức Hạnh (511-T5)

09h00: Thanh Hương (310-T5); Minh Huấn, Ngọc Anh (104-T5); Quang Hưng (210-T5); Kim Cương (512T4)

13h00: Trịnh Lê Hà (201-T5); Quang Đức (213-T5);

15h00: Quang Hưng, Đức Hạnh (309-T5)