Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 25 từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
19/06/2023

●7h30: Tập huấn công tác kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Thành phần: các cán bộ được triệu tập tham gia đoàn kiểm tra (Hội trường tầng 8, nhà E, Trường ĐH KHXH&NV).

08h00: Coi thi: Nguyễn Kim Cương

Thứ ba
20/06/2023

08h00: Hỏi thi: Nguyễn Đức Hạnh; Đặng Đình Khá (102T5); Nguyễn Minh Huấn; Nguyễn Tân Được (103T4)

 

15h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy

Thứ tư
21/06/2023

08h00: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh, Trịnh Minh Ngọc

08h00: Hỏi thi: Nguyễn Tiền Giang; Ngô Chí Tuấn (109T5); Phan Văn Tân; Phạm Thanh Hà (102T5); Nguyễn Kim Cương; Hà Thanh Hương (103T5).

12h30: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh

12h30: Hỏi thi: Nguyễn Tiền Giang; Ngô Chí Tuấn (106T5)

15h00: Coi thi: Nguyễn Đức Hạnh

Thứ năm
22/06/2023

08h00: Hỏi thi: Nguyễn Quang Hưng; Đặng Đình Khá (102T4); Trịnh Minh Ngọc; Ngô Chí Tuấn (108T5); 

08h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Tân Được

12h30: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Nguyễn Hồng Quang

Thứ sáu
23/06/2023

08h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy

08h00: Hỏi thi: Nguyễn Hồng Quang; Nguyễn Kim Cương (104T5); Ngô Chí Tuấn; Trịnh Minh Ngọc (103T5); 

12h30: Coi thi: Nguyễn Hồng Quang

Thứ bảy
24/06/2023

08h00: Hỏi thi: Trần Quang Đức; Phan Văn Tân (106T5); Trịnh Minh Ngọc; Ngô Chí Tuấn (108T5); Nguyễn Minh Huấn; Phạm Tiến Đạt (303T5); Hà Thanh Hương; Nguyễn Tân Được (103T5);

12h30: Coi thi:Đoàn Mạnh Duy, Trịnh Thị Lê Hà

15h00: Coi thi: Đoàn Mạnh Duy, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Tân Được