Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 8 từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
19/02/2024

●8h30: BGH chúc Tết cán bộ Khoa (P140T8).

07h00: Tiền Giang (210T5); Minh Huấn, Tân Được (111T5);

09h00: Kim Cương (112T5); Hồng Quang (410T5); Đức Hạnh (210T5)

13h00: Thanh Hà, Văn Tân (112T5); Minh Ngọc (313T5)

15h00: Minh Trường (112T5);

Thứ ba
20/02/2024

07h00: Tiền Giang (T5); Minh Huấn, Tân Được (111T5);Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5)

09h00: Quang Đức (213T5); Kim Cương (112T5); Đức Hạnh, Đình Khá (313T5); Đình Khá (210T5); Thanh Hà, Ý Như (401T4)

13h00: Minh Huấn; Tân Được (410T5); Văn Tân, Thanh Hà (112T5); Chí Tuấn (310T5); Hồng Quang (313T5)

Thứ tư
21/02/2024

0700: Tiền Giang (210T5); 

09h00: Hồng Quang (112T5) Quang Hưng (210T5); Công Thanh (410T5); 

10h: Thanh Hằng (313T5)

13h00: Minh Tuân (112T5); Tiến Đạt (410T5); Đức Hạnh, Đình Khá (313T5); 15h00:Minh Ngọc (313T5)

16h00: Thanh Hà, Văn Tân (112T5); 

Thứ năm
22/02/2024

07h00: Thanh Hà, Quỳnh Hoa (410T5); Đức Hạnh, Đình Khá (313T5); Ý Như (210T5); 

09h00: Tân Được (112T5); Công Thanh (310T5); 

10h00: Đình Khá (210T5); Thanh Hà, Ý Như (504T3)

13h00: Quang Hưng (313T5); Chí Tuấn (210T5); Văn Tân, Thanh Hà (112T5); Trịnh Lê Hà (410T5);

15h00: Minh Tuân (112T5)

Thứ sáu
23/02/2024

0700: Ngọc Anh (211T5)

09h00: Minh Ngọc, Quang Hưng (313T5); Thanh Hằng, Quỳnh Hoa (213T5); Trịnh Lê Hà (112T5)

13h00: Đức Hạnh, Đình Khá (313T5); Ngọc Anh (310T5); Quỳnh Hoa, Minh Trường (501T3); Tiến Đạt (410T5)

15h00: Minh Ngọc (313T5)