Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 38 từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
18/09/2023

08h00: BLD Khoa, Đại diện BCH CĐ Khoa họp với tổ VP (P.140T8)

08h30: BLD Khoa, Đại diện BCH CĐ Khoa họp với phòng TN (P.140T8)

09h00: BLD Khoa, Đại diện BCH CĐ Khoa họp với BM Khí tượng (P.140T8)

09h30: BLD Khoa, Đại diện BCH CĐ Khoa họp với BM TV TN nước (P.140T8)

10h00: BLD Khoa, Đại diện BCH CĐ Khoa họp với BM KHCN Biển (P.140T8)

10h30: Họp BLD Khoa (P.140T8)

09h00: Họp HĐ tuyển sinh ĐH và xét học vụ (P. 418, nhà T1; C. Thanh, Đào Hòa dự).

09h00: Tiến Đạt (209T5);  

10h00: Đức Hạnh (111T5); 

13h00: Minh Ngọc (413T5); Thanh Hương (402T4); Tân Được (410T5); Kim Cương (107T5); Quang Hưng (513T5)

Thứ ba
19/09/2023

8h30: Họp chi bộ (P.140 T8)

9h00: Họp cán bộ toàn khoa (P.140T8)

9h30: Họp BLD Khoa mở rộng (P.140T8; Tp: Chi ủy, BCNK, Bí thư CDCB (là VC), Bí thư LCĐ (là VC), Trưởng đơn vị cấp 3)

10h00: Họp BLD Khoa (P.140T8)

10h30: Họp tổ PRTS của khoa (P. 140T8)

07h00: Đình Khá (311T5); Đức Hạnh, Quang Hưng (210T5)

13h00: P.Văn Tân (111T5); Ý Như (210T5); Thanh Hằng, Phan Hiền (204T5); Tiến Đạt (407T5)

15h00: Đình Khá (410T5)

Thứ tư
20/09/2023

09h00: Thanh Hương (413T5); Kim Cương (506T3); Minh Huấn & Tân Được (403T5)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Hồng Quang (407T5); Minh Ngọc (401T3)

15h00: Minh Trường (413T5)

Thứ năm
21/09/2023

07h00: Minh Trường (211T5);

09h00: Minh Ngọc & Quang Hưng (204T5)

07h30: Tập huấn ĐBCL (Quang Hưng, Đào Hòa)

13h00: T.Lê Hà (310T5); Thanh Hương (201T5); Ý Như (513T5); Chí Tuấn (111T5); Công Thanh (104T5);

15h00: Quang Hưng (111T5) 

Thứ sáu
22/09/2023

07h00: Đức Hạnh (210T5); Thanh Hương (311T5); Ngọc Anh (209T5); 

09h00: Quang Đức (309T5); Ngọc Anh & Đức Hạnh & Đình Khá (508T3).

13h00: Công Thanh (112T5); Thanh Hằng & Thanh Hiền (211T5); T.Lê Hà (506T3); 

15h00: Đình Khá (211T5)