Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 3 từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
18/01/2021

Coi thi:

8h00: Kim Cương, Thanh Hương (vấn đáp - 501T3)

Coi thi:

13h00: Quốc Trung, Đức Hạnh, Thu Thảo, Đình Khá, Quỳnh Hoa

13h00: Hồng Quang, Nguyễn Trang (vấn đáp - Phòng máy)

13h00: Thanh Hương, Kim Cương (vấn đáp - 413T5)

Thứ ba
19/01/2021

Coi thi:

8h00: Đức Hạnh, Thu Thảo (vấn đáp - 501T3)

Thứ tư
20/01/2021

Coi thi:

8h00: Minh Trường, Minh Tuân (vấn đáp - 503T3)

8h00: T.Q Đức, P.V Tân (vấn đáp - 501T3)

Thứ năm
21/01/2021

Coi thi:

8h00: T.N Anh, Đức Hạnh (vấn đáp - 513T5)

Thứ sáu
22/01/2021

Coi thi:

8h00: Minh Tuân, Quỳnh Hoa (vấn đáp - 503T3)

8h00: Nguyễn Đức Phương, Thanh Hà (vấn đáp - 501T3)