Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 47 từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
16/11/2020

Họp nhóm công tác Ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa (8h30 - 140T8, Minh Ngọc, Thanh Hà, Thu Thảo, Đức Hạnh, Đặng Khá, Tiến Đạt, Nguyễn Trang, Đào Hòa)

Ban lãnh đạo Khoa họp với Bộ môn Khoa học và Công nghệ Biển (10h-140T8)

N.H.Quang (7h00-9h50; 310T5)

P.V.Tân (9h00-11h50; 513T5)

Ban lãnh đạo Khoa họp với Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước (14h - 2140T8)

Ban lãnh đạo Khoa họp với Bộ môn Khí tượng và Khí hậu học (16h - 140T8)

Đ.N.Q.Hoa (13h00-15h50; 504T3)

H.T Hương (13h00-15h50; 209T5)

Thứ ba
17/11/2020

Công Thanh (9h00-11h50; 213T5)

N.Đ. Hạnh (9h00-11h50; 310T5)

N.M.Huấn (9h00-11h50; 410T5)

N.M.Trường (13h00-15h50; 410T5)

T.L. Hà (13h00-15h50; 213T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50;210T5)

Thứ tư
18/11/2020

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5)

N.K.Cương (15h00-17h50; 410T5)

B.M.Tuân (13h00-15h50; 213T5)

Lê Hà (13h00-15h50; 202T4)

N.Đ. Hạnh (13h00-17h50; 502T5)

Thứ năm
19/11/2020

Gặp mặt ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam 8h Hội trường tầng 7 nhà T5 (Các GS, PGS, NGND, NGUT, Trưởng phó Khoa, Trưởng Bộ môn và đại diện cán bộ)

H.T.Hương (7h00-9h50; 310T5);

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

T.Q.Đức (9h00-11h50; 213T5);

V.T.Hằng (9h00-11h50; 209T3)

B.M.Tuân (10h00-11h50; 310T5)

Q.Đức (13h00-15h50; 112T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50; 310T5)

Thứ sáu
20/11/2020

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Khoa, 55 năm truyền thống đào tạo ngành Khí tượng Thủy văn và Hải dương học - 8h - Hội trường tầng 7, T5, Đại học Khoa học Tự nhiên.

N.M.Trường (7h00-9h50; 213T5);

V.T.Vui (7h00-9h50; 310T5) ;

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5);

N.Q.Hưng (9h00-11h50; 410T5)

N.Đ. Hạnh (7h00-11h50; 402T5)

V.T.Hằng, P.T.Hà (13h00- 15h50; 213T5);

P.T.Đạt (13h00-15h50; 112T5)

N.Đ. Hạnh (13h00-17h50; 508T5)