Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 3 từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
15/01/2024

08h00: Coi thi viết (Bùi Minh Tuân, Đoàn Mạnh Duy, Trần Ngọc Anh, Phạm Thanh Hà)

08h00: Hỏi thi vấn đáp (103T5 Đặng Đình Khá, Trịnh Minh Ngọc; 105T5 Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đức Hạnh)

14h00: Họp tổ xây dựng đề án VTVL của Khoa (P.140T8; TP: C. Thanh, Q. Hưng, M. Trường, T. Giang, T. Đạt, Đ. Hòa)

12h30: Coi thi viết (Bùi Minh Tuân, Trần Ngọc Anh, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Đặng Thị Thu Hằng, Đoàn Mạnh Duy, Phạm Thanh Hà)

 

Thứ ba
16/01/2024

9h00: Thuyết trình và trao đổi khoa học về chủ đề: Cơ chế hoạt động của XTNĐ của GS. Roger K. Smith, Viện Khí tượng CHLB Đức (P.140T8; Mời các thầy cô quan tâm tới dự)

12h30: Coi thi viết (Bùi Minh Tuân, Trần Ngọc Anh, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Ý Như, Đoàn Mạnh Duy, Phạm Thanh Hà)

Thứ tư
17/01/2024

●8h30 Hội thảo kết nối Nhà trường - Doanh nghiệp (P. 418, nhà T1; GM riêng).

08h00: Hỏi thi vấn đáp (103T4; Công Thanh, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa)

12h30: Coi thi viết (Bùi Minh Tuân, Trần Ngọc Anh, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Đặng Thị Thu Hằng, Nguyễn Kim Cương, Nguyễn Minh Huấn)

Thứ năm
18/01/2024

08h00: Hỏi thi vấn đáp (101T5; Trịnh Thị Lê Hà, Nguyễn Minh Huấn)

12h30: Coi thi viết (Trần Ngọc Anh, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Minh Huấn, Nguyễn Tân Được)

12h30: Hỏi thi vấn đáp (102T5; Nguyễn Kim Cương, Hà Thanh Hương)

15h00: Coi thi viết (Nguyễn Tân Được, Trần Ngọc Anh, Đặng Thị Thu Hằng, Trịnh Thị Lê Hà, Đoàn Mạnh Duy, Phạm Thanh Hà)

 

Thứ sáu
19/01/2024

●8h30 Hội thảo dự án PHER (P. 418, nhà T1; C. Thanh dự).

12h30: Coi thi viết (Nguyễn Tân Được, Đào Nguyễn Quỳnh Hoa)

15h00: Coi thi viết (Nguyễn Tân Được, Nguyễn Minh Huấn)

Thứ bảy
20/01/2024

08h00: Hỏi thi vấn đáp (102T5 Trịnh Minh Ngọc; Nguyễn Quang Hưng)

12h30: Coi thi viết (Đào Nguyễn Quỳnh Hoa, Đặng Thị Thu Hằng, Nguyễn Ý Như, Nguyễn Quang Hưng)