Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 51 từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
14/12/2020

8h30: Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo mở rộng về Tái cấu trúc ngành đào tạo (Các thầy cô có học vị Tiến sĩ trở lên) P140T8

N.H.Quang (7h00-9h50; 310T5)

P.V.Tân (9h00-11h50; 513T5)

14h: Họp với Trường về công tác đào tạo và tuyển sinh (TS.Quang Hưng và TS. Kim Cương dự)

16h: Họp thẩm định đề tài cấp Nhà nước "Dự báo sự hình thành, phát triển, di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến sóng và thời tiết các khu vực biển Việt Nam hạn 03 ngày" P140T8

Đ.N.Q.Hoa (13h00-15h50; 504T3)

H.T Hương (13h00-15h50; 209T5)

Thứ ba
15/12/2020

Công Thanh (9h00-11h50; 213T5)

N.Đ. Hạnh (9h00-11h50; 310T5)

N.M.Huấn (9h00-11h50; 410T5)

N.M.Trường (13h00-15h50; 410T5)

T.L. Hà (13h00-15h50; 213T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50;210T5)

Thứ tư
16/12/2020

8h30 - 140T8: Họp Chi bộ

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5)

N.K.Cương (15h00-17h50; 410T5)

B.M.Tuân (13h00-15h50; 213T5)

Lê Hà (13h00-15h50; 202T4)

N.Đ. Hạnh (13h00-17h50; 502T5)

Thứ năm
17/12/2020

H.T.Hương (7h00-9h50; 310T5);

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

T.Q.Đức (9h00-11h50; 213T5);

V.T.Hằng (9h00-11h50; 209T3)

B.M.Tuân (10h00-11h50; 310T5)

Q.Đức (13h00-15h50; 112T5)

T.M.Ngọc (13h00-15h50; 310T5)

Thứ sáu
18/12/2020

 

N.M.Trường (7h00-9h50; 213T5);

V.T.Vui (7h00-9h50; 310T5) ;

T.N.Anh (7h00-8h50; 410T5);

N.H.Quang, N.T.Trang (10h00-11h50; 310T5);

N.Q.Hưng (9h00-11h50; 410T5)

N.Đ. Hạnh (7h00-11h50; 402T5)

 

V.T.Hằng, P.T.Hà (13h00- 15h50; 213T5);

P.T.Đạt (13h00-15h50; 112T5)

N.Đ. Hạnh (13h00-17h50; 508T5)