Lịch công tác khoa

Lịch công tác tuần lễ thứ 38 từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020:

Thời gian Sáng Chiều
Thứ hai
14/09/2020
  • 9h - Làm việc với Ban quản lý dự án về Phòng thí nghiệm Công nghệ Biển - PTK Quang Hưng
Thứ tư
16/09/2020
  • 8h30: Cập nhật thông tin website - Nhóm phụ trách website P140T8
  • 14h00: Họp về công tác tài chính năm học 2020-2021 - P. 301, nhà T1 - (Q. Hưng dự)